فصیحی و تفتیان سهیمه المپیک گرفتند/ حمیده اسماعیل نژاد جا ماند!
فصیحی و تفتیان سهیمه المپیک گرفتند/ حمیده اسماعیل نژاد جا ماند!
دو دونده ایران سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس را به دست آوردند.

دو دونده ایران سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس را به دست آوردند.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی دوومیدانی رنکینگ نهایی خود را اعلام کرد و بر اساس آن تعدادی از ورزشکاران، سهمیه المپیک ۲۰۲۴ را کسب کردند.

به این ترتیب فرزانه فصیحی و حسن تفتیان در دوی ۱۰۰ متر زنان و مردان سهمیه المپیک را به دست آوردند تا دوومیدانی ایران دو نماینده در بازی‌های پاریس داشته باشد. در دوی ۱۰۰ متر زنان ۵۶ نفر وارد المپیک می‌شوند که ۳۱ نفر هم از طریق رنکینگ سهمیه کسب می‌کنند. فصیحی با قرارگرفتن در رتبه ۳۸ سهمیه خود را قطعی کرد. در ۱۰۰ متر مردان ۵۶ نفر وارد المپیک می‌شوند که ۳۳ نفر از راه رنکینگ کسب سهمیه می‌کنند. حسن تفتیان با قرارگرفتن در رتبه ۴۵ سهمیه المپیک ۲۰۲۴ را به دست آورد.

اما پیش از این حمیده اسماعیل نژاد رکورددار ۱۰۰ متر زنان ایران به دلیل حضور کمتر در مسابقات بین المللی در رده ۵۶ بین ۵۶ المپیکی قرار داشت که در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی به رده ۶۱ سقوط کرد و المپیک پاریس را از دست داد.