فقیر و غنی نباید نان را به یک قیمت بخرند
فقیر و غنی نباید نان را به یک قیمت بخرند

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: معتقدم که ۱۰۰ درصد قیمت نان باید آزاد شود و در مقابل دهک های ضعیف جامعه تقویت شود و نباید همه اقشار جامعه و فقیر و غنی نان را با قیمت واحد تهیه کنند.  علی فاضلی در ارتباط با توقف افزایش قیمت نان اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته همه فرایند […]

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: معتقدم که ۱۰۰ درصد قیمت نان باید آزاد شود و در مقابل دهک های ضعیف جامعه تقویت شود و نباید همه اقشار جامعه و فقیر و غنی نان را با قیمت واحد تهیه کنند.

 علی فاضلی در ارتباط با توقف افزایش قیمت نان اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته همه فرایند تغییر قیمت نان طی شد اما از انجایی که نان سر سفره همه مردم است مقرر شد افزایش قیمت نداشته باشیم.

وی افزود: اما قرار نیست که ۸۳ هزار واحد صنفی تاوان آن را بپردازد بنابراین به دولت پیشنهاد دادیم که تسهیلات لازم به این بنگاه های کوچک پرداخت شود.

فاضلی اضافه کرد: پس از مذاکراتی که با  وزیر صنعت پیشنهاد دادم که هزینه حامل های انرژی و بیمه کارگران به دولت واگذار شود.

وی تاکید کرد: معتقدم که ۱۰۰ درصد قیمت نان باید آزاد شود و در مقابل دهک های ضعیف جامعه تقویت شود و اینطور نباشد که همه اقشار جامعه از فقیر و غنی نان را با قیمت واحد تهیه کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: جلسه آینده ستاد تنظیم بازار هفته بعد تشکیل  و در این جلسه تصمیم نهایی در خصوص وضعیت نان گرفته شود.