قدرت های بزرگ می خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند
قدرت های بزرگ می خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش گفت: قدرت های بزرگ امروز می خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند.  سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز در همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش که در […]

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش گفت: قدرت های بزرگ امروز می خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند.

 سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز در همایش ملی علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش که در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد اظهار داشت: قدرت های بزرگ که سال ها ملت های جهان را استثمار کرده اند، امروز می خواهند فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کنند.

وی ادامه داد: ما در زمانی هستیم که تحولات با سرعت رخ می دهد و ویژگی های انسانی مانند شجاعت، ایثار و فرهنگ ملی و میهن دوستی در حال تغییر است؛ پس نوجوانان ما باید خود را برای آینده آماده کند.

سرلشکر باقری با بیان اینکه آموزش و پرورش و نیروهای مسلح کار مشترکی را در تعریف و تامین امنیت ملی دارند گفت: باید راهی را که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای تربیت نوجوانان و جوانان برای آینده آماده است تا جوانان برای آینده اجتماعی آماده شود و دانش آموزان را برای اداره کشور آموزش دهد را دنبال کنیم.