ایران و بلژیک: قهرمانی مشترک کاپ آسیایی پارااسکی
ایران و بلژیک: قهرمانی مشترک کاپ آسیایی پارااسکی

روز دوم و پایانی مسابقات کاپ آسیایی پارا اسکی اسنوبورد با قهرمانی مشترک ایران و بلژیک به پایان رسید. رقابتهای روز دوم و پایانی مسابقات کاپ آسیایی پارا اسکی اسنوبورد در پیست بین المللی دیزین برگزار شد که ورزشکار یونان در کلاس UL۱ عنوان قهرمانی را به دست آورد. مهدی مهدی زاده و پوریا خلیل […]

روز دوم و پایانی مسابقات کاپ آسیایی پارا اسکی اسنوبورد با قهرمانی مشترک ایران و بلژیک به پایان رسید.

رقابتهای روز دوم و پایانی مسابقات کاپ آسیایی پارا اسکی اسنوبورد در پیست بین المللی دیزین برگزار شد که ورزشکار یونان در کلاس UL۱ عنوان قهرمانی را به دست آورد. مهدی مهدی زاده و پوریا خلیل تاش هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در کلاس LL۱  عنوان قهرمانی به ورزشکار اوکراین رسید و حسین سولقانی نیز نایب قهرمان شد. در کلاس LL۲ نیز ورزشکار بلژیک صاحب عنوان قهرمانی شد. در بخش بانوان و همین کلاس صدیقه روزبه عنوان نخست را کسب کرد.

در بخش تیمی و در مجموع مسابقات کاپ آسیایی پارا اسکی اسنوبورد، تیم ایران و بلژیک به طور مشترک قهرمان شدند، یونان و اوکراین هم در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.