قیمت دام زنده تابع عرضه وتقاضاست/ تدارک۶۰ هزار راس دام برای تهران
قیمت دام زنده تابع عرضه وتقاضاست/ تدارک۶۰ هزار راس دام برای تهران

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: قیمت دام تابعی از عرضه و تقاضا و متاثر از هزینه های دامداران برای انتقال دام به مراکز استان ها است. به نقل از صدا و سیما، عباس اکبری شریف،  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران  در بازید از مراکز عرضه دام به […]

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: قیمت دام تابعی از عرضه و تقاضا و متاثر از هزینه های دامداران برای انتقال دام به مراکز استان ها است.

به نقل از صدا و سیما، عباس اکبری شریف،  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران  در بازید از مراکز عرضه دام به مناسبت عید سعید قربان افزود: با توجه به همکاری های بسیار خوبی که میان سازمان میادین شهرداری، جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی وجود دارد در ۲ ماه اخیر اقدامات بسیار خوبی در خصوص عرضه دام به مناسبت عید قربان انجام گرفته است. اکنون ظرفیت بسیار خوبی در استان تهران چه از نظر منابع دام های عشایری استان تهران و سایر استان ها وجود دارد.

وی گفت: نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ هزار راس دام برای استان تهران تدارک دیده ایم. خوشبختانه دام به اندازه کافی در اختیار داریم. قیمت ها با توجه به تابعی از عرضه و تقاضا و همچنین تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار گرفته شده این در حالیست که بخشی از قیمت ها تحت تاثیر هزینه هایی است که دامداران از استان های مختلف برای انتقال دام به مراکز استان ها صرف می کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی افزود: با توجه به هم افزایی بسیار خوبی که میان سازمان میادین شهرداری، دامپزشکی و جهادکشاورزی وجود دارد برای سال های آینده برنامه های خوبی در دست اجرا داریم تا بتوانیم نظر مردم را بخوبی جلب کنیم و شرایط را در همه بخش ها بهبود بخشیم.