لازمه حکمرانی خوب«شفافیت»است
لازمه حکمرانی خوب«شفافیت»است

وزیر اقتصاد گفت: «شفافیت»، لازمه حکمرانی خوب است که برای ایجاد آن، نیازمند گزارشگری مالی و رعایت استانداردهای حسابداری هستیم. به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد فرهاد دژپسند در مراسم روز حسابدار، اظهار داشت: نمی‌توانیم از حکمرانی خوب سخن بگوییم اما از شفافیت سخن نگوییم. البته این شفافیت نیازمند گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابداری […]

وزیر اقتصاد گفت: «شفافیت»، لازمه حکمرانی خوب است که برای ایجاد آن، نیازمند گزارشگری مالی و رعایت استانداردهای حسابداری هستیم.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد فرهاد دژپسند در مراسم روز حسابدار، اظهار داشت: نمی‌توانیم از حکمرانی خوب سخن بگوییم اما از شفافیت سخن نگوییم. البته این شفافیت نیازمند گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابداری عمومی است.

وزیر اقتصاد افزود: حسابداری تعهدی، ستون اصلی تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید بیشتر به بارورسازی تشکل های حسابداری کمک کند، گفت: همچنین وزارت اقتصاد نباید درگیر تصدی امر حسابرسی شود مگر در موارد خاص.

دژپسند گفت: البته این مساله نیازمند تصحیح مقررات است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: احساس ما این است که به شدت به جامعه بزرگ و حرفه ای حسابداری نیاز داریم و هر چه زمان می گذرد این نیاز ما ابعاد گسترده تری می یابد.

وی اظهار داشت: تمام وزارت اقتصاد در ستادی و استانی باید با این رویکرد گام برداریم که برای وسیع کردن ارتباط با جامعه حسابداران از هیچ تلاشی نباید دریغ کنیم و برای عمیق تر شدن این ارتباط، جامعه حسابداران باید کمک کنند./منبع مهر