لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»؛ این هفته در صحن
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»؛ این هفته در صحن

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» این هفته در جلسات علنی مجلس بررسی می‌شود.  جلسات علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است: ۱. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۱) […]

لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» این هفته در جلسات علنی مجلس بررسی می‌شود.

 جلسات علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.

دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است:

۱. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی طرح اصلاح ماده (۱) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

۲. گزارش کمیسیون مشترک در مورد بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت

۳.گزارش شور دورم کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»

۴.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد بررسی لایحه حفاظت از خاک

۵.گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه

۶. گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست های خارجی در مورد بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

۷. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

۸. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

۹.گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۰.گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد بررسی طرح دهیاری ها

۱۱.گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۲.بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

۱۳.گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم

۱۴.گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی طرح صدور چک

۱۵.گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد  بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

۱۶.دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات : سیدناصر موسوی لارگانی فلاورجان

۱۷. موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱.  انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی با پیشنهاد هیات رئیسه

۲. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی

۳. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر

۴. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی

۵. گزارش هایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتا بعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع

۶.بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم