لبيک نمايندگان مجلس به مقام معظم رهبري
لبيک نمايندگان مجلس به مقام معظم رهبري
250 نفر از نمايندگان مجلس با صدور بيانيه اي بر تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري تاکيد کردند.

۲۵۰ نفر از نمايندگان مجلس با صدور بيانيه اي بر تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري تاکيد کردند. به گزارش ايسنا، متن اين بيانيه که سيدمحسن دهنوي در جلسه علني امروز (يکشنبه) مجلس شوراي اسلامي قرائت کرد، به شرح زير است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي

سلام عليکم؛

چهارمين ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حضرتعالي و لطف و عنايت خاصي که بذل فرموده ايد ما را از طرفي شرمنده محبت تان کرد و از سويي موجب اطمينان و انگيزه نمايندگان مجلس شد تا به فضل و مدد الهي وظيفه اي که لحظه به لحظه سنگين تر شده است را بهتر از گذشته پيگيري کنيم.

لطف حضرتعالي به فرزندان خود در خانه ملت و اعطاي ديگر باره مدال انقلابي به مجلس يازدهم و ساير اوصافي که بزرگوارانه و کريمانه به سربازان ناقابل خود اعطا فرموديد ما را در سال آخر مجلس يازدهم مصمم تر از روز اول تشکيل اين مجلس گرداند تا کارهاي بزرگي که در مقابل ما قرار دارد را به نحو احسن به اتمام برسانيم و خلأها و قصورهايي که تاکنون در کار وجود داشته را جبران نمائيم.ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن قدرداني از لطف و حمايت هميشگي حضرتعالي که وراي استحقاق ما ابراز فرموده ايد بر يکايک خود فرض و واجب مي دانيم اوامر و توصيه هاي مطروحه در فرمايشات را نصب العين اولويت و دستورکار خود قرار دهيم و تا حصول نتيجه دست از طلب برنداريم. يکي از مهم ترين شئون مجلس شوراي اسلامي تقنين است و ما متعهديم با رعايت جهت تعيين شده در سياست هاي کلي و قانون اساسي بهترين راه ها براي حرکت در آن جهت را مشخص نماييم. خود را ملزم مي دانيم قانون نويسي را به نحوي شفاف انجام دهيم که راه بر تاويل هاي ناصحيح و مغرضانه ببنديم و ناخواسته به تورم قوانين دامن نزنيم. در راستاي تقنين اموري چون کارشناسي، اتقان، جامعيت، قابليت اجرا، پيراستگي از اضافات، روزآمد، حافظ منافع ملي و متعارض نداشتن را پيش از آنکه يک امر به عنوان قانون به خود بگيرد سرلوحه کار خود قرار مي دهيم. شناخت مشکلات کشور و تقنين براساس آن و به منظور حل مشکلات مستمراً ادامه خواهد داشت و از وضع قوانيني که ارتباطي با مشکلات ندارد يا اولويت نيست پرهيز خواهد شد. وضع قوانين راهبردي و اساسي که منحصر به يک موضع و مقطع نيست استمرار مي يابد، به خصوص در زمينه تحقق شعار سال و حل مسائل معيشتي اقدام خواهد شد. ما نمايندگان ملت به دور از روحيه اشرافي و طاغوتي خود را موظف به پاسخگويي، هم صحبتي و پيگيري اوامر و مطالبات مردم مي دانيم و در اين راستا خاضعانه سراپا گوش و در حد بضاعت و حدود اختيارات حل مسائل را دنبال خواهيم کرد. – تلاش خواهيم کرد که نه دست رقيب بلکه دست رفيق را بالا ببريم که نمايندگان مردم همواره نشان دادند حامي دولت مردمي هستند اما اين حمايت قطعا به معناي عدم نظارت و حمايت نيست که در اين صورت رسالت نمايندگي زير پا مي رود و در استفاده از ابزارهاي نظارتي موظيفم در کمال دقت و احتياط که مبادا شائبه اذيت و سنگ اندازي پيش آيد و تلقي نگاه تخريبي و رقيب پنداري به جاي نگاه تقريبي ايجاد شود. نگاه همکاري و هم افزايي با قوه مجريه روزافزون خواهد بود و تا لحظه آخر و سعي و بناي قلبي ما بر انجام تکاليف نمايندگي و ايفاي مسئوليت خود در اين پيکر واحد يعني نظام مقدس جمهوري اسلامي است. اهتمام داريم حساسيت و لغزشگاه هاي سال آخر را بشناسيم و دچار و گرفتار آن نشويم تا بتوانيم هرآنچه کمبود و کسري و خلاء تاکنون وجود داشته است را جبران کنيم. تلاش خواهيم کرد براي برنامه هفتم، مهار تورم و رشد توليد با هماهنگي دولت اقدامات اساسي انجام دهيم تا ان شاءالله کارنامه اي در خور از مجلس انقلابي به جاي گذاريم. در انتها به روح ملکوتي حضرت امام خميني (ره) و جميع شهدا سلام و درود مي فرستيم و از محضرتان التماس دعاي خير براي توفيق آشنايي و عمل به وظايف نمايندگي و خدمت خالصانه به مردم شريف ايران داريم.»