لزوم تمرکز بر توانمندی‌ها و چالش‌های برنامه هفتم توسعه
لزوم تمرکز بر توانمندی‌ها و چالش‌های برنامه هفتم توسعه
یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد گفت: در جلسه شورای اقتصاد مقرر شد که در برنامه هفتم توسعه بر توانمندی‌ها و چالش‌ها تمرکز شود تا سرنوشت برنامه هفتم به سایر برنامه‌ها دچار نشده که هیچ مشکلی را حل نکرده و توانمندی‌ها نیز بالفعل نشد.

یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی اقتصاد گفت: در جلسه شورای اقتصاد مقرر شد که در برنامه هفتم توسعه بر توانمندی‌ها و چالش‌ها تمرکز شود تا سرنوشت برنامه هفتم به سایر برنامه‌ها دچار نشده که هیچ مشکلی را حل نکرده و توانمندی‌ها نیز بالفعل نشد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی اقتصاد بیان کرد: طبق قانون برنامه توسعه،‌ باید محورهای کلی برنامه قبل از تصویب در دولت،‌ در شورای عالی اقتصاد مطرح شده و کلیات محورها و جهت گیری‌های آن در شورای عالی اقتصاد مصوب شود که بر همین اساس جلسات شورای عالی اقتصاد تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: روز گذشته جلسات کارگروه تخصصی و شورای عالی اقتصاد برگزار شد؛‌ نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه کلیتی از محورها، جهت‌گیری‌ها و سرفصل‌های برنامه هفتم توسعه ارائه کرد. همچنین درباره چالش‌ها،‌ توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نقاط مثبت به بیان توضیحاتی پرداختند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: در این جلسه قرار شد کارگروهی کار سازمان برنامه و بودجه را تکمیل‌تر کند و گزارش آن به کارگروه شورای عالی اقتصاد ارائه شود. البته جهت‌گیری سازمان برنامه و بودجه با استناد به توصیه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری است تا برنامه هفتم مساله محور باشد بدین معنا که مسائل و مشکلات کشور مورد توجه قرار گیرد. در این صورت بر روی معضلات کشور همچون وضعیت صندوق‌های بازنشستگی،‌ ناترازی سیستم بنکی و ناتزاری بودجه تمرکز شده و برای رفع موانع و مشکلات تلاش می شود.

وی ادامه داد: با این رویکرد به رشد و توسعه کشور کمک شده و با توجه به چالش‌هایی همچون صندوق‌های بازنشستگی، ‌آب و حجم زیاد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام، در جهت حل آن تلاش می شود. در بخش توانمندی‌ها هم بر روی ظرفیت‌های علمی، تکنولوژی، معدنی، نفتی، گاز، پتروشیمی و انرژی تمرکز می‌شود.

انتهای پیام