تاکید هاشمی بر لزوم توجه به مترو حومه تهران
تاکید هاشمی بر لزوم توجه به مترو حومه تهران

“تهران نیازمند ۴ خط مترو حومه ای است تا اطراف تهران در حاشیه زمین های راه آهن مثل ریل ورامین و کرج را پوشش دهد. ” این خبر را محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران اعلام و بر لزوم توجه به مترو حومه تهران تاکید کرده است.   وی درباره سرانجام راه‌اندازی خطوط حومه تهران، […]

“تهران نیازمند ۴ خط مترو حومه ای است تا اطراف تهران در حاشیه زمین های راه آهن مثل ریل ورامین و کرج را پوشش دهد. ” این خبر را محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران اعلام و بر لزوم توجه به مترو حومه تهران تاکید کرده است.

  وی درباره سرانجام راه‌اندازی خطوط حومه تهران، گفته است: افراد زیادی روزانه با خودروهای خود از شهرهای اطراف به تهران می آیند ، در حالی که باید به شکلی سازماندهی شوند که این افراد به جای خودرو با مترو به تهران سفر کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه راه‌اندازی خطوط مترو حومه مورد تاکید وزیر راه نیز قرار گرفته است، گفت:متاسفانه همیشه این موضوع (راه اندازی مترو حومه) در حد حرف باقی می ماند و اجرا نمی شود که باید رایزنی‌های لازم برای پیگیری این مهم انجام شود.