لزوم پرهیز کشورها از رژیم تحریم‌ها و FATF
لزوم پرهیز کشورها از رژیم تحریم‌ها و FATF

کشور های حاضر در نشست چالش های تروریسم در بیانیه پایانی برلزوم پرهیز از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی FATF تاکید کردند. به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد در ابتدای مراسم اختتامیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه در مورد چالش های تروریسم و […]

کشور های حاضر در نشست چالش های تروریسم در بیانیه پایانی برلزوم پرهیز از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی FATF تاکید کردند.

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد در ابتدای مراسم اختتامیه دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین، روسیه در مورد چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای، بیانیه این کنفرانس قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

۱- ما روسای مجالس و سران هیات های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه دومین کنفرانس روسای مجالس برای مقابله با تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای را در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۸ در تهران با شعار نقش پارلمان در جنگ علیه تروریسم و توسعه همکاری های بین المللی برگزار نمودیم.

۲- در دیدارهای خود به مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نظیر تروریسم و تاثیر آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی پرداختیم. ما عملکرد و پیشرفت های به دست آمده از زمان اجلاس اسلام آباد تاکنون و چالش ها و فرصت های پیش رو را مورد بررسی قرار دادیم و بار دیگر به نقش صلح و توسعه پایدار به عنوان پیش شرط ارتقای روابط، یکپارچگی و هم افزایی در بین کشورها تاکید کردیم. در این راستا بر لزوم تعامل و گفتگوی بیشتر میان مجالس و ملت ها تاکید کردیم.

۳- از تلاش های مجالس کشورهایمان در راستای توسعه همکاری ها بر مبنای بیانیه اسلام آباد تحت عنوان «مشارکت به نام صلح، توسعه و همکاری» مورخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷ استقبال کردیم.

۴- بر نقش مرکزی سازمان ملل در تسهیل همکاری های بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی و همچنین نیاز به اتخاذ تمامی اقدامات منطبق با حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تاکید کردیم.

۵- نگرانی عمیق خویش را از اثرات مخرب تمامی اشکال و مظاهر تروریسم بر صلح، امنیت و توسعه بیان داشته و تاکید کردیم که تروریسم نباید به هیچ گونه دینی، تمدنی، ملتی یا قومیتی نسبت داده شود و به همین دلیل مصمم هستیم تا در جهت ریشه کن کردن تمامی اشکال تروریسم در منطقه ابتکارات و تلاش های جمعی خویش را تحکیم بخشیم و بر نیاز به پیگیری امنیت مشترک، جامع، همکاری جویانه و پایدار، تقویت همکاری های برد-برد، کنار گذاشتن معیارهای دوگانه و منافع خودخواهانه ژئوپلتیکی در مقابله با تروریسم و تقویت گفتگو و همکاری میان تمدن ها و مذاهب مختلف، ایجاد و بهبود ساز و کارهای دوجانبه و چندجانبه ضدتروریسم و تقویت همکاری های ضدتروریسم در سطح منطقه تاکید کردیم.

۶- اقدامات تروریستی در کشورهای عضو (افغانستان، چین، پاکستان، فدراسیون روسیه، ترکیه و ایران) از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار مورخ ۷ دسامبر ۲۰۱۸ را با شدیدترین لحن محکوم کردیم و به همین علت در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم و نیز حمایت از تلاش ها در این راستا مصمم هستیم.

۷- با توجه به نقش موثر و سازنده دستگاه های قانون گذاری در ایجاد بسترهای قانونی به منظور مبارزه با تروریسم، بر حمایت از افزایش تبادلات و همکاری های بین پارلمانی در سطوح و زمینه های مختلف به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر با هدف تحقق جهان عاری از تروریسم تاکید کردیم.

۸- سازمان های امنیتی اعضای شرکت کننده را به ایجاد یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطلاعات آشکار و پنهان و رویه های خوب و درس های آموخته شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تشویق کردیم.

۹- به منظور مبارزه با تروریسم به خصوص آن دسته از کشورهایی که قربانی تروریسم هستند منطبق با تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در اجتناب از فراهم نمودن مامن برای تروریست ها و نیز اجرای عدالت مبتنی بر اصل استرداد یا تعقیب قانونی هر شخصی که اقدامات تروریستی را مورد حمایت قرار داده یا آنها را تسهیل کرده یا در آن اقدامات مشارکت کرده یا تلاش برای مشارکت در تامین مالی، برنامه ریزی، آمادگی یا اجرای آن داشته است، کشورها را برای همکاری کامل فراخواندیم.

۱۰- بر نیاز به پیشبرد همکاری های بین المللی در افراطی زدایی، دستیابی به بهترین رویه های یکدیگر در این حوزه و بررسی فعالان رویکردهای افراطی زدایی نظیر قانونگذاری، ارتباطات عمومی و فقرزدایی تاکیدنمودیم.

۱۱- توافق شد به منظور مبارزه با تروریسم، ضرورت دارد تا به منظور پیشرفت هماهنگ در همکاری توسعه ای تلاش نموداه و امنیت از طریق توسعه باید به مجرایی جدید از همکاری های ضد تروریسم در بین کشورهای منطقه مبدل گردد.

۱۲- از پیشنهادات منطقه ای و وابسته به مناطق و همچنین پروژه ها و همکاری های مشترک در راستای دستیابی به توسعه پایدار و تلاش های جهانی برای مقابله با چالش ها و تهدیدات امنیت بین المللی حمایت کردیم.

۱۳-از تلاش های مشترک برای تحقق «ابتکار کمربند و جاده» با هدف تقویت ارتباطات بین کشورها و مناطق برای توسعه به هم پیوسته استقبال کرده و مورد حمایت قرار دادیم.

۱۴-تاکید کردیم که بهبود روابط درون منطقه ای با تقویت ظرفیت ها در عرصه تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت ها، گردشگری، روابط مردم با مردم و تبادلات فرهنگی برای همه ملت ها سودمند خواهد بود.

۱۵- از هر گونه تلاشی در راستای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار در سطوح ملی و منطقه ای و نیز بهبود ارتباطات و نزدیکی هر چه بیشتر کشورها، جوامع و مردم خود حمایت کردیم.

۱۶-تاکید نمودیم که توافق جامع هسته ای (برجام) مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا که مورد تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می باشد، دستاوردی مهم در دیپلماسی چندجانبه به شمار می آید و ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای کامل تعهدات ذیل این قطعنامه مورد تصریح قرار گرفت.

۱۷-توافق کردیم که مبارزه با تروریسم صرفا نباید به حذف تروریست ها و سازمانها و شبکه های تروریستی محدود شود بلکه ریشه ها و شرایط نشو و نمای تروریسم در جهت مقابله با آن باید بطور کامل مورد توجه قرار گیدر.

۱۸-نسبت به پیامدهای منفی پیوند شبکه های تروریستی با قاچاقچیان مواد مخدر و دست اندکاران جرایم سایبری که تهدیدی برای امنیت کشورهای ما تلقی می شوند، ابراز نگرانی کردیم.

۱۹- از ابتکارهای فرایند مسکو مرتبط با ابعاد پارلمانی تلاش ها در راستای مقابله با مشکل جهانی مواد مخدر، مصرح در بیانیه کنفرانس بین المللی پارلمخانها علیه مواد مخدر (۴ دسامبر ۲۰۱۷- مسکو) و بیانیه مجمع بین المللی توسعه پارلمانتاریسم (۶-۴ ژوئن ۲۰۱۸ – مسکون) از جمله ضرورت گسترش گفتگوهای بین پارلمانی در خصوص بهبود سازوکارهای موجود برای مقابله با تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، و جرائم سایبری که با هدف کاهش تقابل ها و همچنین افزایش همکاری ها برای حل و فصل اختلافات و تقویت همکاری ها تنظیم شده اند، حمایت کردیم و از تمامی تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان از جمله فرایند مشورتی مسکو در خصوص افغانستان با هدف ایجاد ثبات در این کشور و حذف تهدیدات منطقه ای تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر غیرقانونی استقبال کردیم.

۲۰-توافق کردیم که به منظور تضمین صلح و ثبات جهانی و منطقه ای، موضوع جامو و کشمیر نیازمند راه حلی صلح آمیز از جانب پاکستان و هند منطبق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

۲۱-از مردم فلسطین در استیفای حق مسلم خود بخصوص تشکیل دولت با حاکمیت مستقل حمایت نمودیم.

۲۲-پیشنهادات عملی برای ایجاد سازوکارهای مقابله با تروریسم از جمله بطور مشخص ابتکار ایجاد تماس های منظم میان مراجع ملی مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده و امکان تشکیل کمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان کمیته های مرتبط پارلمان ها و نهادهای دولتی ذیربط را بررسی نمودیم.

۲۳- نسبت به اصول و هنجارهای حقوقی بین الملل، مفاد قراردادها و موافقتنامه های بین المللی که بین کشورها به منظور تقویت همکاری ها و تعاملات با موضوع هموارسازی قانونگذاری ملی امضاء شده اند، پایبند ماندیم و همچنین تشکیل بانک بین المللی قوانین ملی در چارچوب همکاری های پارلمانی را جهت استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری لازم دانستیم.

۲۴- حملات تروریستی علیه پارلمان ها را محکوم کرده و با قربانیان و همچنین دولت ها و مردم کشورهای قربانی ابراز همدردی کردیم. بر عزم خود در همراهی با جمهوری ترکیه به منظور سپردن عاملان کودتای ناموفق تروریستی ۱۵ جولای و دیگر جرایم به دست عدالت تاکید کردیم.

۲۵-دستاوردهای بزرگ اخیر را در شکست داعش در سوریه و عراق مغتنم شمرده و همچنان داعش و تمامی گروه های تروریستی فعال در کشورهای عضو به ویژه گروه های تروریستی مصرح در شورای امنیت سازمان ملل را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه محسوب نموده، و در این راستا تلاش جمعی در جهت مقابله با این تهدید را خواستار شدیم.

۲۶-بر اهمیت چندجانبه گرایی تأکید کردیم و کلیه قوانین یکجانبه و فراسرزمینی و احکام قضایی هر کشور علیه کشور دیگر را که ناقض قوانین بین المللی، منشور ملل متحد، یا حاکمیت و استقلال کشورها باشد، نفی نمودیم و بر نیاز به حفاظت مشترک از نظام تجاری چند جانبه بین المللی قانون محور با هدف ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه و چندجانبه بین المللی قانون محور با هدف ارتقای سطح ارتباطات دوجانبه و چندجانبه در راستای هم پیوندی اقتصادها و ایجاد اقتصاد آزاد جهانی تأکید کردیم.

۲۷- تعهدات تمامی کشورها در اجرای قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تروریسم بین المللی را یادآور شده تأکید نمودیم که تمامی کشورها باید از سیاسی کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و فعالیت کارگروه اقدام مالی (FATF) پرهیز نمایند. تکامل متن کنوانسیون جامع تروریسم بین المللی را براساس اجماع نظر بار دیگر مورد تأکید قرار دادیم.

۲۸-موافقت نمودیم تا کنفرانس آتی در شهر استانبول جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی برگزار گردد.

۲۹-روسای مجالس و سران هیئت های مجالس ملی جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی پاکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه قدردانی خویش را از مهمان نوازی گرم و سخاوتمندانه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران از سران و اعضای هیئت ها در زمان حضور خود در ایران ابزار نمودند./منبع مهر