لیست اقلام وارداتی معاف از مابه التفاوت نرح ارز اعلام شد
لیست اقلام وارداتی معاف از مابه التفاوت نرح ارز اعلام شد

لیست اقلام وارداتی معاف از مابه التفاوت نرح ارز اعلام شد  وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی لیست اقلام وارداتی معاف از مابه التفاوت نرح ارز را اعلام کرد.

لیست اقلام وارداتی معاف از مابه التفاوت نرح ارز اعلام شد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی لیست اقلام وارداتی معاف از مابه التفاوت نرح ارز را اعلام کرد.