مالک پاری سن ژرمن: نیمار و امباپه رابطه خیلی خوبی دارند
مالک پاری سن ژرمن: نیمار و امباپه رابطه خیلی خوبی دارند

با انتشار اخبار مبنی بر خروج دو ستاره پاری سن ژرمن از این تیم، ریاست باشگاه به سخن آمده و رابطه امباپه و نیمار را خوب توصیف کرد. دو ستاره باشگاه پاری سن ژرمن نیمار و امباپه اخیرا به خروج از این باشگاه نسبت داده می شوند، اما هر دو بازیکن خروج خود را رد […]

با انتشار اخبار مبنی بر خروج دو ستاره پاری سن ژرمن از این تیم، ریاست باشگاه به سخن آمده و رابطه امباپه و نیمار را خوب توصیف کرد.

دو ستاره باشگاه پاری سن ژرمن نیمار و امباپه اخیرا به خروج از این باشگاه نسبت داده می شوند، اما هر دو بازیکن خروج خود را رد کرده اند.

ناصر الخلیفی رئیس باشگاه درباره رابطه دو بازیکن خود گفت: نیمار و امباپه زوج خط حمله ما برای جانشین امری در پاری سن ژرمن یعنی توماس توخل هستند. آنها رابطه خیلی خوبی با هم دارند و در کنار هم خوشحالند. هر چیز دیگر تنها ساخته رسانه هاست. اینکه بگوییم بین آنها چیزی وجود دارد از عقل به دور است. آنها از بازی در کنار هم راضی هستند. معرفی دوباره نیمار و امباپه در شروع ماه جدید انجام می شود و چیزی که مشخص است این است که آنها جایی نخواهند رفت.