محرومیت‌های سنگینی کشتی ایران را تهدید می‌کند
محرومیت‌های سنگینی کشتی ایران را تهدید می‌کند

پس از واکنش تند و صریح اتحادیه جهانی کشتی به پرونده علیرضا کریمی و ارجاع آن به کمیته اخلاق این اتحادیه، محرومیت‌های سنگینی کشتی ایران را تهدید می‌کند. تبعات باخت تعمدی علیرضا کریمی برابر حریف روس در رقابتهای جهانی امید با هدف عدم رویارویی با رقیبی از رژیم اشغالگر قدس، ابعاد گسترده بین المللی پیدا […]

پس از واکنش تند و صریح اتحادیه جهانی کشتی به پرونده علیرضا کریمی و ارجاع آن به کمیته اخلاق این اتحادیه، محرومیت‌های سنگینی کشتی ایران را تهدید می‌کند.

تبعات باخت تعمدی علیرضا کریمی برابر حریف روس در رقابتهای جهانی امید با هدف عدم رویارویی با رقیبی از رژیم اشغالگر قدس، ابعاد گسترده بین المللی پیدا کرده است. در این راستا اتحادیه جهانی کشتی نیز شب گذشته با موضعگیری جدی و بدون تعارف خود از ارجاع پرونده علیرضا کریمی به کمیته‌های حقوقی و اخلاق این اتحادیه خبر داد و اعلام کرد این موضوع در هفته‌های آتی بررسی و نظر نهایی را به هیات رئیسه اتحادیه جهانی اعلام خواهد شد.

طبیعتا در صورت اثبات باخت تعمدی علیرضا کریمی در برابر حریف روس، محرومیت های سنگینی کشتی ایران را تهدید می کند. محرومیتی که نه تنها متوجه کشتی گیر و مربی تیم امید است، بلکه حتی می تواند روی میزبانی کشورمان در تورنمنت ها و رقابتهای بین المللی و مهم هم تاثیر منفی داشته باشد.

در این بین نباید از نقش آفرینی پشت پرده رقبای دیرینه کشتی ایران همچون روسیه و آذربایجام هم غافل شد، چراکه این حریفان به هر بهانه ای سعی دارند، نقش ایران در عرصه بین المللی کشتی را کمرنگ تر کرده و باعث عقبگرد کشورمان در این عرصه شود.

با توجه به مشکل اخیر که گریبانگیر کشتی ایران شده، انتظار می رود فدراسیون کشتی با تکیه بر دیپلماسی و همچنین امتیاز کرسی رسول خادم در هیات رئیس اتحادیه جهانی، تبعات این مشکل را به حداقل برساند. ضمن اینکه وزارت ورزش هم باید همپای فدراسیون کشتی گام برداشته و ضمن توجه به سیاست ها و آرمان های کلی نظام، متولیان کشتی را در این چالش بین المللی تنها نگذارد.