مخالفت شهروندان آلمانی با افزایش بودجه نظامی ناتو
مخالفت شهروندان آلمانی با افزایش بودجه نظامی ناتو

نتایج یک نظرسنجی از میان شهروندان آلمانی نشان داد که آنها با افزایش ۲ درصدی بودجه نظامی ناتو از سوی دولت این کشور مخالف هستند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، نتایج منتشر شده از نظرسنجی موسسه یوگو نشان می دهد که شهروندان آلمانی مخالف افزایش بودجه نظامی ناتو از سوی دولت این […]

نتایج یک نظرسنجی از میان شهروندان آلمانی نشان داد که آنها با افزایش ۲ درصدی بودجه نظامی ناتو از سوی دولت این کشور مخالف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، نتایج منتشر شده از نظرسنجی موسسه یوگو نشان می دهد که شهروندان آلمانی مخالف افزایش بودجه نظامی ناتو از سوی دولت این کشور هستند.

شهروندان آلمانی معتقدند که نیازی به تبعیت از سیاست های ترامپ در خصوص لزوم افزایش بودجه نظامی ناتو نیست.

۶۰ درصد از شهروندان آلمانی شرکت کننده در این نظرسنجی با افزایش بیش از ۱/۵ درصدی بودجه ناتو از سوی دولت آلمان مخالف بوده، ۳۶ درصد نیز معتقد بودند که ۱/۵ درصد نیز رقم زیادی برای صرف در حوزه دفاعی است.

۲۵ درصد از شهروندان آلمانی نیز از اظهار نظر در این باره خودداری و اعلام کردند که نظری ندارند.

حدود ۲۴ درصد هم افزایش تا ۲ درصد برای بودجه نظامی ناتو را بی اشکال برشمردند.