مخالفت مجلس با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد اقتصادی
مخالفت مجلس با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سرمایه گذار و مصرف کننده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سرمایه گذار و مصرف کننده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مخالفت کردند.

به گزارش صبح اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز مجلس و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی، پیشنهاد علیرضا سلیمی در خصوص حذف بند ش تبصره ۶ لایحه را بررسی کرده و در نهایت با حذف این بند موافقت کردند.

علیرضا سلیمی در توضیح پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: به دنبال قانون دائمی که ما وضع کردیم سرمایه گذاران اعتماد کردند و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سرمایه گذاری کردند. اما اکنون اگر با یک قانون یک ساله این معافیت مالیاتی را کنار بزنیم منجر به فرار سرمایه گذار خواهد شد. برخی از کشورهای همجوار ما مناطق آزاد اقتصادی بزرگی ایجاد کرده اند تا سرمایه گذار ایرانی را جذب کنند، چنین قوانینی می تواند منجر به فرار سرمایه گذار از کشور شود.

بر اساس بند ش تبصره ۶ لایحه که نمایندگان با حذف آن موافقت کردند، در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده(وی.ای.تی) خواهند بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند تاکید کرد: این موضوع در ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا به تصویب رسید و ابلاغ شد، دیده شده است.