مدیریت تعارض منافع می تواند زمینه فساد را از بین ببرد
مدیریت تعارض منافع می تواند زمینه فساد را از بین ببرد
یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر قانون مدیریت تعارض منافع بدرستی اجرا شود، می تواند زمینه های فساد را از بین ببرد.

به گزارش صبح اقتصاد یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: اگر قانون مدیریت تعارض منافع بدرستی اجرا شود، می تواند زمینه های فساد را از بین ببرد.

سیدافضل موسوی در گفت وگو با ایسنا، درباره  تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر این طرح به قانون تبدیل شود، می تواند زمینه های فساد و رانت را از بین ببرد. این قانون بسیار مفید است و خیلی از کشورها هم چنین قانونی دارند، البته برای تاثیرگذاری باید خوب اجرا شود.

وی ادامه داد: من موافق تهیه چنین قوانینی هستم زیرا زمینه فساد را از بین می برد، البته من اطلاعی ندارم که چه کسانی با سوء استفاده از موقعیت خود و دستیابی به رانت، به نام همسر یا خانواده خود معامله کرده یا برای آنها مجوز صادر می کنند، ولی وجود قانون مدیریت تعارض منافع می تواند مانع این اقدامات شود. در واقع باید همواره احتمال سوء استفاده از موقعیت دولتی و تعارض منافع را در نظر گرفت و اقدام لازم برای ممانعت از آن را انجام داد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعارض منافع پدیده ای منحصر به ساختار نظام سیاسی و اقتصادی ایران نیست، تصریح کرد: این مشکل در تمام دنیا وجود دارد و قانون مدیریت تعرض منافع هم راهکاری است که سایر کشورها برای مقابله با رانت، سوء استفاده و تعارض منافع در نظر گرفته اند و کشور ما هم باید همین رویه را در پیش بگیرد.

موسوی در پایان تاکید کرد: قانون مدیریت تعارض منافع باید درست اجرا شود. پیش شرط موفقیت آمیز بودن اجرای این قانون هم این است که همه دستگاه ها رصد شده و این قانون بدون استثنا و تبعیض اجرا شود. اگر دستگاهی مستثنا شود یا قانون تبعیض آمیز اجرا شود، دیگر کارایی نخواهد داشت و زمینه فساد از بین نخواهد رفت. دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی نقش مهمی در اجرای درست این قانون دارند و با نظارت خود می توانند با شکل گیری فساد از نطفه مقابله کرده و مانع گسترش آن شوند.