مذاکره تیام با عجمان امارات باوجود تهدید باشگاه استقلال
مذاکره تیام با عجمان امارات باوجود تهدید باشگاه استقلال

یک سایت عربی زبان از مذاکرات مامه تیام مهاجم سنگالی استقلال با باشگاه عجمان امارات خبر داد.  علی خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال روز گذشته در مصاحبه ای تاکید کرد که مامه تیام بازیکن استقلال بوده و هر باشگاهی قصد به خدمت گرفتن تیام را دارد، باید با استقلال مذاکره کند. خطیر از ارسال نامه […]

یک سایت عربی زبان از مذاکرات مامه تیام مهاجم سنگالی استقلال با باشگاه عجمان امارات خبر داد.

 علی خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال روز گذشته در مصاحبه ای تاکید کرد که مامه تیام بازیکن استقلال بوده و هر باشگاهی قصد به خدمت گرفتن تیام را دارد، باید با استقلال مذاکره کند. خطیر از ارسال نامه به چند باشگاه از جمله عجمان و تهدید این باشگاه ها به عدم مذاکره مستقیم با تیام خبر داده بود.

با این حال سایت عربی زبان «کوره» مذاکره تیام با باشگاه عجمان را تایید کرده است. این سایت نوشته است که تیام سنگالی مهاجم استقلال در لیست عجمان امارات بوده و این باشگاه هم مذاکرات مقدماتی را با تیام انجام داده است.

باید دید  آیا باشگاه استقلال می تواند جلوی مذاکره و انتقال تیام به تیم اماراتی را بگیرد و یا حداقل از این انتقال مبلغ خوبی به دست بیاورد یا خیر.