مراکز موفق در جذب دانشمندان ایرانی مقیم خارج معرفی شدند
مراکز موفق در جذب دانشمندان ایرانی مقیم خارج معرفی شدند

رئیس مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام اسامی پایگاههای برتر در جذب دانشمندان و متخصصان ایرانی مقیم خارج گفت: امسال ۵ مرکز برتر بر اساس شاخص ها انتخاب شدند. علی مرتضی بیرنگ اضافه کرد: معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان به صورت سالیانه پایگاههای مهم را در زمینه همکاری […]

رئیس مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام اسامی پایگاههای برتر در جذب دانشمندان و متخصصان ایرانی مقیم خارج گفت: امسال ۵ مرکز برتر بر اساس شاخص ها انتخاب شدند.

علی مرتضی بیرنگ اضافه کرد: معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان به صورت سالیانه پایگاههای مهم را در زمینه همکاری با متخصصان و کارافرینان ایرانی خارج از کشور مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی با بیان اینکه پایگاههای تخصصی همکار شامل دانشگاهها، پژوهشگاهها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد می شود، عنوان کرد: این پایگاهها که شامل ۴۹ پایگاه می شوند بر اساس شاخص هایی ارزیابی می شوند تا بدانیم کدامیک در بحث همکاری با ایرانیان مقیم خارج بیشتر فعالیت می کنند.

به گفته قائم مقام در امور بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این ارزیابی، پایگاههای همکار طرف قرارداد با معاونت علمی هستند و مشخصا با مرکز تعاملات بین المللی ارتباط دارند.

بیرنگ با اشاره به شاخص های انتخاب بهترین پایگاه همکار با مرکز تعاملات بین المللی بیان داشت: سخت گیری در انتخاب بهترین متخصصان ایرانی مقیم خارج، سرعت بررسی تقاضا، عدم بررسی نهایی، رضایتمندی متقاضیان از عملکرد پایگاهها، پاسخگویی و پیگیری پایگاهها از شاخص های این امر به شمار می روند.

رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری گفت: بدین واسطه پایگاههای برتر به رقابت با هم در جذب ایرانیان مقیم خارج می پردازند. امسال هم این بررسی انجام شده و موفق شدیم که ۵ پایگاه برتر در جذب ایرانیان مقیم خارج را معرفی کنیم.

بیرنگ با اشاره به برترین پایگاهها در سال ۹۷ اضافه کرد: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، ستاد توسعه فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علم و صنعت جزء ۵ پایگاه برتری هستند که در جذب ایرانیان مقیم خارج به خوبی عمل کرده اند.

وی ادامه داد: البته پارک فناوری پردیس ششمین پایگاهی بود که در این زمینه به خوبی فعالیت کرده است؛ رویکرد پارک پردیس متفاوت است زیرا در راستای کمک به متخصصان ایرانی برای راه اندازی کسب و کارشان نیز فعالیت می کند که با ارزش است.