مسئولين عقب ماندگيها را جبران کنند
مسئولين عقب ماندگيها را جبران کنند
رئيس جمهور گفت: مسئولين بايد مانند شب هاي عمليات در دوران دفاع مقدس؛ عقب ماندگي ها را جبران کنند. اگر روحيه جهادي نباشد مشکلات رفع نخواهد شد. مشکلاتي در حوزه آبي داشتيم که مي شد سال ها قبل با کار جهادي آنها را رفع نمود.

به گزارش صبح اقتصاد  رئيس جمهور گفت: مسئولين بايد مانند شب هاي عمليات در دوران دفاع مقدس؛ عقب ماندگي ها را جبران کنند. اگر روحيه جهادي نباشد مشکلات رفع نخواهد شد. مشکلاتي در حوزه آبي داشتيم که مي شد سال ها قبل با کار جهادي آنها را رفع نمود. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي دقايقي قبل در آيين افتتاح فاز نخست تصفيه‌خانه و آبرساني به شهرهاي بم و بروات، تصفيه‌خانه سيرجان و ۱۵ پروژه برق‌رساني استان کرمان اظهار کرد: همه ما در حال امتحان هستيم و يکي از عرصه‌هاي مهم براي آنکه کسي خداوند را بندگي کند، گره گشايي و رفع مشکلات مردم بوده و اين زمينه نيز براي مسئولين فراهم است و مسئولين بايد بدانند امروز توجه کردن به مشکلات مردم؛ امري کليدي براي اين دنيا و آخرتشان است. وي با بيان اينکه خدمت به مردم نماد و نمود همه مجاهدت‌هاي سردار حاج قاسم سليماني و شهداي ديگر بوده است افزود: مسئولين بايد مانند شب‌هاي عمليات در دوران دفاع مقدس؛ عقب ماندگي ها را جبران کنند. اگر روحيه جهادي نباشد مشکلات رفع نخواهد شد. مشکلاتي در حوزه آبي داشتيم که مي‌شد سال‌ها قبل با کار جهادي آنها را رفع نمود. رئيس جمهور با بيان اينکه در دولت سيزدهم گام هاي بسيار خوبي براي رفع مشکلات آب و برق برداشته شده است، افزود: تکميل پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام در دستور کار دولت بوده اما بايد به اين نکته توجه داشت که به سرانجام رساندن اين پروژه ها در گرو کار جهادي مسئولين است و بهره برداري از پروژه هاي آبرساني به شهرهاي بم و بروات، ۱۵ طرح برق رساني در نقاط مختلف استان کرمان و همچنين بهره برداري از پروژه فاضلاب سيرجان با کار جهادي انجام شده است. رئيسي با اشاره به اقداماتي که براي رفع تنش آب روستاها در نقاط مختلف کشور صورت گرفته اظهار کرد: در استان کرمان حدود ۶۷۰ روستا دچار مشکل آبي هستند که تاکنون مشکل تعدادي از آنها رفع شده اما نياز است با سرعت بيشتري اين مشکل مردم را حل کرد. وي با تاکيد بر اينکه امروز جبهه توليد قدرت براي همه مديران و دست اندرکاران اقتصادي، رفع مشکلات برق و آب است افزود: رفع مشکل تنش آبي از اولويت هاي حياتي منطقه است و پيشرفت در همه بخش ها در گرو توسعه زيرساخت هاست. رئيس جمهور در ادامه با بيان اين مطلب که «آبرساني به بم و بروات براي ما هم گواراست» ادامه داد: ۵۷ کيلومتر خط انتقال آب از سد نساء به اين دو شهرستان که در گرما و به صورت شبانه روزي انجام شده، قابل تقدير است و از همه دست اندرکاران اين پروژه تشکر مي‌کنم. وي با اشاره به پروژه هاي افتتاح شده در اين سفر گفت: پروژه هايي که امروز به بهره برداري مي رسد؛ نشان از توان ايراني است و تمامي ابزارها و توليداتي که در اين پروژه ها استفاده شد داخلي و توسط مهندسان ايراني به سرانجام رسيد. رئيسي به دخاير معدني ديار کريمان اشاره کرد و صفت بهشت معادن براي استان کرمان را بي مورد ندانست و بيان کرد: با خام فروشي مخالفيم. بايد اشتغال و ارزش افزوده و توليد ايجاد کنيم که نتيجه آن رفع مشکلات آبي، برقي و … باشد.رئيس جمهور مشارکت شرکت هاي بزرگ اقتصادي منطقه براي اجراي پروژه هاي فاضلابي را اقدامي قابل تقدير دانست و اظهار کرد: شرکت هاي بزرگ اقتصادي با سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف بايد پيشران توسعه کشور باشند و معتقديم با سرمايه گذاري اين نوع شرکت ها مي توان مشکلات شهرها و روستاهاي کشور را حل نمود وي افزود: برخي از کارها اگر به صورت عادي بخواهند انجام شود، سال ها طول مي کشد تا به سرانجامي برسند اما اگر کار جهادي انجام دهيم ساير پروژه ها نيز در کمترين زمان ممکن به بهره برداري مي رسندرئيسي با تاکيد بر اينکه برق رساني در استان کرمان به کار جهادي نياز دارد افزود: عشاير ذخاير کشور و توليد کننده هستند و بايد موضوع برق رساني به اين مردم خدوم در اولويت کارها باشد. برق رساني خورشيدي به چادرهاي آنها بايد به صورت ويژه ديده شود ضمن آنکه در دولت تاکيد داريم که هرچه سريعتر بايد بحث هاي برق دار شدن و آبرساني به روستاها دنبال شود و اين موضوع را اولويت وزارت نيرو مي دانيم. رئيس جمهور با يادآوري خاطرات شهيد سليماني عنوان کرد: بايد بدانيم که هيچ وقت راه براي شهيد دلهايمان هموار نبود اما او با مجاهدت و تلاش هاي جهادي خود راه را هموار مي کرد و در فراز و فرودها يک ميدان دار قوي و يک ديپلمات فرزانه بود. وي خطاب به حاضرين در اين جلسه عنوان کرد: شرکت هاي فعال و پيمانکار بايد بدانند استان کرمان نبايد با اين مشکلاتي که اکنون مواجه است، روبرو باشد. دولت در حد توان خود به دنبال رفع مشکلات است و کاري به حرف ديگران ندارد و فقط به دنبال آن هستيم که مردم احساس رفاه، آرامش و آسايش کنند. براي ما مهم رضايت خداوند متعال است و معتقديم وقتي همه با همدلي و همکاري در راستاي رفع مشکلات مردم گام برمي دارند خداوند نيز برکاتش را بر ما نازل مي‌کند. رئيسي ساماندهي و سرعت بخشي به پروژه ها را از اهداف سفر خود به استان ها دانست و بيان کرد: پروژه ها نبايد فرسايشي شوند و از همه کساني که کارهاي بزرگ را رقم زدند تشکر مي کنيم وي در پايان خاطر نشان کرد: اين سفر جزو سفرهاي استاني هيات دولت به استان کرمان نبوده و سفر استاني ويژه اي را به اين ديار خواهيم داشت.