لزوم پیگیری بخش های تامین منابع و یارانه ها
لزوم پیگیری بخش های تامین منابع و یارانه ها

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از برگزاری جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین زمین مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: مسکن اجتماعی در تمام استان های کشور اجرا می شود. جواد حق شناس در خصوص آخرین وضعیت طرح مسکن اجتماعی اظهار کرد: آخرین برنامه مسکن اجتماعی این شده که بخش های تامین […]

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از برگزاری جلسه با سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین زمین مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: مسکن اجتماعی در تمام استان های کشور اجرا می شود.

جواد حق شناس در خصوص آخرین وضعیت طرح مسکن اجتماعی اظهار کرد: آخرین برنامه مسکن اجتماعی این شده که بخش های تامین منابع و یارانه ها را پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد:  در بخش زمین وزیر راه و شهرسازی دستور داده سازمان ملی زمین و مسکن با سرعت بیشتری زمین های مورد نیاز برای اجرای طرح مسکن اجتماعی شناسایی شده و در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.

وی افزود: پس از این مرحله با سازندگان سازمان های حمایتی، خیرین مسکن ساز و گروه هایی علاقه مند ساخت مسکن اجاره ای، وارد مذاکره می شویم.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن بیان کرد: هفته جاری جلسه ای در این رابطه با سازمان ملی زمین و مسکن برگزار می شود.

حق شناس با اعلام این که طرح مسکن اجتماعی در همه استان های کشور اجرا می شود، اظهار کرد: استان ها بر اساس شاخص نرخ اجاره و میزان کمبود مسکن درجه بندی شده اند و بر این اساس ۱۰۰ هزار واحد در قالب ۷ برنامه که دارای مسکن اجتماعی و حمایتی هستند، ساخته می شود.

وی با بیان این که قرار است ۱۵ هزار مسکن اجاره ای در بخش تامین زمین اجرایی شود، گفت: امیدواریم این برنامه امسال عملیاتی شود.

وی در خصوص تامین منابع مالی طرح مسکن اجتماعی افزود: با وجود پیگیری های صورت گرفته، متاسفانه هنوز تسهیلات بانکی و یارانه ۴۲۰ میلیارد تومانی تامین نشده است.