رفع و پیگیری مشکل امنیت سرمایه‌گذاری توسط قوای سه‌گانه
رفع و پیگیری مشکل امنیت سرمایه‌گذاری توسط قوای سه‌گانه

رئیس کارگروه بررسی موانع حقوقی سرمایه‌گذاری با بیان اینکه قوای سه گانه باید مشکل امنیت سرمایه‌گذاری را پیگیری و رفع کنند، گفت: کارگروه مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موانع حقوقی سرمایه‌گذاری و امنیت این حوزه را بررسی می‌کند. محمدعلی پورمختار با تاکید بر تامین امنیت سرمایه‌گذاران گفت: امنیت سرمایه‌گذاری شامل امنیت روانی در […]

رئیس کارگروه بررسپورمختاری موانع حقوقی سرمایه‌گذاری با بیان اینکه قوای سه گانه باید مشکل امنیت سرمایه‌گذاری را پیگیری و رفع کنند، گفت: کارگروه مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موانع حقوقی سرمایه‌گذاری و امنیت این حوزه را بررسی می‌کند.

محمدعلی پورمختار با تاکید بر تامین امنیت سرمایه‌گذاران گفت: امنیت سرمایه‌گذاری شامل امنیت روانی در فضای جامعه است که همه دستگاه های نظارتی چه در قوه‌قضائیه، چه در مجلس و یا در داخل دستگاه های اجرایی باید نسبت به این مهم توجه جدی داشته باشند.

وی افزود: در این حوزه مشکلاتی وجود دارد که باید کار اساسی و جدی بین قوه ای صورت گرفته و دستگاه‌ها نسبت به این موضوع ورود پیدا کنند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: متاسفانه گاها مدیران نقشی در تصمیم گیری ندارند و ممکن است ایفای نقش نظارتی هم به جایی نرسد اما همین که این موضوع مطرح و تدابیری برای آن اتخاذ شود می‌تواند اثر خود را برجای بگذارد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: مدیران باید همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت مطرح کردند شجاعت در تصمیم گیری داشته باشند.

رئیس کارگروه بررسی موانع حقوقی سرمایه‌گذاری همچنین بیان کرد: به نظر می‌رسد دولت باید با دو قوه مقننه و قضائیه نیز این موضوع را به طور جد پیگیری کند که دیگر هرکسی در یک گوشه کشور تصمیمی نگیرد که باعث مشکل شود.