مصمم تر از گذشته توان موشکی را تقویت می کنیم
مصمم تر از گذشته توان موشکی را تقویت می کنیم

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه مردم ایران ارزشی برای اضافه گویی های نظام سلطه قائل نیستند، تاکید کرد: مصمم تر از گذشته راه خود را در تقویت قدرت دفاعی و موشکی طی می کنیم. سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی درخصوص مسائل مطرح شده از سوی برخی مقامات آمریکا و اروپا […]

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه مردم ایران ارزشی برای اضافه گویی های نظام سلطه قائل نیستند، تاکید کرد: مصمم تر از گذشته راه خود را در تقویت قدرت دفاعی و موشکی طی می کنیم.

سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی درخصوص مسائل مطرح شده از سوی برخی مقامات آمریکا و اروپا برای مذاکره مجدد درباره برجام و توان دفاعی و قدرت موشکی کشورمان گفت: حضور باشکوه ملت ما در راهپیمائی سراسری ۲۲ بهمن نشان داد که مردم هیچ ارزشی برای حرف های نظام سلطه و اضافه گویی های آنها قائل نیستند.

وی با بیان اینکه ملت مسلمان ایران به حرف های نظام سلطه گوش نخواهند داد، تصریح کرد: مردم مصمم تر از گذشته راه خود را در تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی طی خواهند کرد و قدرت دفاعی و موشکی را تقویت می کنیم.