مطالبه گري براي اجراي معروف و نهي از منکر بدون توجه به آداب آن، مشکل آفرين مي شود
مطالبه گري براي اجراي معروف و نهي از منکر بدون توجه به آداب آن، مشکل آفرين مي شود
رئيس جمهور گفت: امر به معروف و نهي از منکر در حقيقت معناي واقعي بايدها و نبايدهاي الهي است و مي‌طلبد که به عنوان يک گفتمان جامع بر مبناي حفظ کرامت انساني، توجه به نزاکت اجتماعي، جذابيت ديني و تابلوي درخشاني از احساس مسئوليت آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد

به گزارش صبح اقتصاد رئيس جمهور گفت: امر به معروف و نهي از منکر در حقيقت معناي واقعي بايدها و نبايدهاي الهي است و مي‌طلبد که به عنوان يک گفتمان جامع بر مبناي حفظ کرامت انساني، توجه به نزاکت اجتماعي، جذابيت ديني و تابلوي درخشاني از احساس مسئوليت آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد.به گزارش ايسنا، صبح امروز جمعه و در طليعه ماه محرم، رئيس و اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منکر با سيد ابراهيم رئيسي ديدار کردند. رئيس جمهور در اين جلسه، فلسفه قيام حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام را زنده نگه داشتن امر به معروف و نهي از منکر و همچنين برافراشتن پرچم حقيقت براي همه عصرها و نسل‌ها دانست و با تاکيد بر ضرورت احياي اين فريضه حيات‌بخش در همه شئون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، آحاد جامعه و به ويژه نخبگان، مديران، صاحب‌نظران و صاحبان قلم و منبر را به اهتمام جدي و موثر بر ايفاي مسئوليت عمومي در اين زمينه فراخواند. رئيسي با تاکيد بر اينکه فريضه امر به معروف و نهي از منکر يک مسئوليت مهم اجتماعي است، به ضرورت تبيين دقيق اين مسئله براي افکار عمومي اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهي از منکر در حقيقت معناي واقعي بايدها و نبايدهاي الهي است و مي‌طلبد که به عنوان يک گفتمان جامع بر مبناي حفظ کرامت انساني، توجه به نزاکت اجتماعي، جذابيت ديني و تابلوي درخشاني از احساس مسئوليت آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد. رئيس جمهور تبيين و برجسته‌سازي مصاديق معروف و منکر در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را ضروري خواند و تصريح کرد: در نظام اداري راه افتادن کار مردم، تسهيل در خدمت‌رساني، سالم‌سازي فضاي اداري، رفع تبعيض و مقابله با منکرهايي مثل رشوه و فساد نمونه روشني از جريان اثربخش فريضه الهي امر به معروف و نهي از منکر است. رئيسي توجه به آداب امر به معروف و نهي از منکر را مهم خواند و افزود: اگر مطالبه‌گري براي اجراي معروف و يا نهي از منکر بدون توجه به آداب آن باشد مشکل‌آفرين خواهد شد و همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکيد فرموده‌اند مطالبه‌گري بايد همراه با دلسوزي و ارائه راهکار براي حل معضل باشد. ضروريست در اين زمينه از بهترين روش‌هاي اثربخش استفاده شود. رئيس جمهور حمايت قانوني از آمران به معروف و ناهيان از منکر را ضروري دانست و با اشاره به ضمانت‌هاي قانوني در اين موضوع گفت: علاوه بر پشتوانه ضمانت‌هاي قانوني بايد در عمل هم آمران به معروف از حمايت مجريان در بخش‌هاي اجرايي و قضايي برخوردار و با کمک مردم زمينه سالم‌سازي فضاي عمومي و اداري کشور فراهم شود. رئيسي با تاکيد بر نقش اثرگذار نيروي انتظامي در برقراري نظم اجتماعي و با طلب علو درجات براي شهداي اخير فراجا، برخورد مهربانانه و با تدبير با افراد غافل و همچنين مواجهه هوشمندانه و در عين حال مقتدرانه با ناهنجاري‌هاي سازمان‌يافته را رمز موفقيت در اين عرصه دانست و با اشاره به نقش رسانه ملي و ساير رسانه‌ها در فرهنگ‌سازي عمومي، تقويت فرهنگ و تبيين را به عنوان اولويت اساسي در فريضه امر به معروف و نهي از منکر مورد تاکيد قرار داد. رئيس جمهور با يادآوري مسئوليت همگاني در اصلاح برخي ناهنجاري‌هاي عمومي از جمله کشف حجاب به عنوان يک منکر شرعي و قانوني، هماهنگي همه مسئولان در اين زمينه را ضروري خواند و با اشاره به اينکه اساس امر به معروف بر مبناي رويکرد «مردم – مردم» است تصريح کرد: اگر امر به معروف مردمي شود و بر اساس احساس مسئوليت اجتماعي و با رويکرد دلسوزانه و اصلاح امور اجتماعي دنبال شود، به نتيجه خواهد رسيد. رئيسي در پايان سخنان خود بر همراهي همه دستگاه‌هاي اجرايي با ستاد امر به معروف و نهي از منکر تاکيد کرد.در ابتداي اين جلسه آيت‌الله صديقي رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منکر، آيت‌الله کعبي و تعدادي از اعضاي حاضر در جلسه نکاتي در خصوص ابعاد، روش‌ها و ضرورت‌هاي امر به معروف و نهي از منکر بيان کردند.