مقابله جمعی، راهی برای کاهش بحران‌های افغانستان
مقابله جمعی، راهی برای کاهش بحران‌های افغانستان
پژوهشگر ارشد مسائل منطقه با اشاره به دومین نشست گفت‌وگوهای منطقه‌ای برای افغانستان، گفت: در چنین شرایطی تداوم گفت‌وگوها می‌تواند راهی برای کاهش بحران‌ها و مقابله دسته جمعی، بهتر و موفق‌تر برای رسیدن به صلح و ثبات و آینده باشد.

پژوهشگر ارشد مسائل منطقه با اشاره به دومین نشست گفت‌وگوهای منطقه‌ای برای افغانستان، گفت: در چنین شرایطی تداوم گفت‌وگوها می‌تواند راهی برای کاهش بحران‌ها و مقابله دسته جمعی، بهتر و موفق‌تر برای رسیدن به صلح و ثبات و آینده باشد.

به گزارش ایسنا، دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان، با حضور نمایندگان ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان در امور افغانستان امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه به میزبانی ایران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد.

«فرزاد رمضانی بونش» در گفت‌وگو با ایسنا در تحلیل خود از برگزاری این نشست اظهار کرد: نشست تهران، به نوعی ادامه نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر چگونگی رویکرد و راهبرد برای ادامه یا پایان بحران و کاهش چالش‌ها درافغانستان است.

 

مقابله دسته جمعی راهی برای کاهش بحران‌های افغانستان
دومین نشست گفت‌وگوهای منطقه‌ای برای افغانستان

وی با بیان این که موضوع افغانستان همچنان برای بازیگرانی که در نشست‌ها شرکت می کنند، مهم است، گفت: نشست تهران با حضور بازیگران مهمی مانند چین و روسیه برگزار شد به ویژه روسیه که نگاه جدی به تحولات افغانستان دارد، اما به نظر می رسد با توجه به نوع نگاه طالبان و امارت اسلامی که رویکرد کنونی‌شان عدم شرکت در نشست بوده در وضعیت فعلی به این نتیجه رسیده‌اند که در نشست شرکت نکنند، به عبارتی تصور می‌کنند در مورد تشکیل دولت فراگیر حاضر به دادن امتیاز یا عقب نشینی شوند.

این پژوهشگر ارشد مسائل منطقه همچنین بیان کرد: با توجه به تداوم بحران‌های منطقه‌ای، حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، عدم شکل‌گیری دولت فراگیر، بحران مهاجرین، مسائل حقوق بشر و… به نظر می رسد این بحران‌ها همچنان ادامه دارد. به همین دلیل بازیگران منطقه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند تداوم وضعیت کنونی پیامدهای منفی و بیشتری برای آینده منطقه دارد.

 

مقابله دسته جمعی راهی برای کاهش بحران‌های افغانستان
دومین نشست گفت‌وگوهای منطقه‌ای برای افغانستان

رمضانی بونش در ادامه اظهار داشت: در چنین شرایطی تداوم گفت‌وگوها می‌تواند راهی برای کاهش بحران‌ها و مقابله دسته جمعی راهی بهتر و موفق تر برای رسیدن به صلح و ثبات و آینده است.

وی یادآور شد: در نظر داشته باشیم با رویکردی که امارت اسلامی برای عدم شرکت داشته، این نشست‌ها می‌تواند نوعی فشار به طالبان و جریان‌های داخلی برای رسیدن به صلح و ثبات باشد که حاضر به گفت‌وگو با جریان‌های دیگر یا بین‌الافغانی نیستند. در واقع در وضعیت کنونی، طالبان حاضر به دادن امتیازات گسترده نیست.