من از روی همسران شهدای آگاهی خجالت می کشم
من از روی همسران شهدای آگاهی خجالت می کشم

به گزارش صبح اقتصاد ؛ سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی در بازدید از غرفه صبح اقتصاد درباره ازخودگذشتگی پرسنل آگاهی گفت : همکاران ما با تلاش بی وقفه خود در حال برقراری امنیت برای مردم شریف ایران هستند و وقتی از خانه خارج میشوند از برگشت خود مطمئن نیستند لذا من در مقابل خانواده آنان […]

مقیمی

به گزارش صبح اقتصاد ؛ سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی در بازدید از غرفه صبح اقتصاد درباره ازخودگذشتگی پرسنل آگاهی گفت : همکاران ما با تلاش بی وقفه خود در حال برقراری امنیت برای مردم شریف ایران هستند و وقتی از خانه خارج میشوند از برگشت خود مطمئن نیستند لذا من در مقابل خانواده آنان خجالت زده هستم.