مناطق تحت تصرف داعش در مالی دو برابر شده است
مناطق تحت تصرف داعش در مالی دو برابر شده است
سازمان ملل اعلام کرد تشکیلات تروریستی داعش مناطق تحت تصرف خود در کشور مالی را دو برابر کرده است.

سازمان ملل اعلام کرد تشکیلات تروریستی داعش مناطق تحت تصرف خود در کشور مالی را دو برابر کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از الیوم السابع، کارشناسان سازمان ملل در گزارشی تصریح کردند، تروریست‌های داعش طی کمتر از یک سال، مناطق تحت تصرف خود در کشور مالی را تقریباً دو برابر کرده‌اند. همچنین دیگر گروه‌های تندرو که وابسته به القاعده هستند، از ضعف گروه‌های مسلحی که توافقنامه صلح ۲۰۱۵ را امضا کردند، برای قدرت گرفتن سوءاستفاده‌ کردند.

در این گزارش آمده است: داعش و گروه‌های مرتبط با القاعده مثل گروه “نصرة الاسلام و المسلمین” وابسته به القاعده به قدرت بیشتری دست یافته‌اند و داعش از شمال کشور مالی که خشک و بی آب و علف است به مرکز این کشور نقل مکان کرده است.