منظومه‌ شمسی بر آب‌وهوای کره‌زمین چه تاثیری دارد؟
منظومه‌ شمسی بر آب‌وهوای کره‌زمین چه تاثیری دارد؟
تاثیر موقعیت منظومه شمسی کره‌زمین نقش مهمی در تغییرات آب و هوایی دارد.

به گزارش واحد علم و فناوری خبرگزاری صبح اقتصاد “منظومه‌ شمسی بر آب‌وهوای کره‌زمین چه تاثیری دارد؟” شکی نیست فعالیت های انسانی موجب تغییرات آب و هوا شده است, اما سهم انسانها در این تغییرات چقدر است؟

به نقل از گزارش Tweak Town یک مطالعه جدید توسط دانشمندانی که شرایط جهانی آب و هوا و چرخه کربن را که میلیون ها سال پیش اتفاق افتاده است، در ژورنال PNAS منتشر شده است. دانشمندان کالج ترینیتی دوبلین، نگاهی به ذخایر گل سنگی باستانی در ولز داشتند و دریافتند که موقعیت مدار زمین نقش مهمی در چرخه کربن و آب و هوای جهانی به عنوان یک کل در طول دوره انقراض انبوه تریاس-ژوراسیک در حدود ۲۰۱ میلیون سال قبل بازی کرده است.

دانشمندان دریافتند که فعالیت آتشفشانی در این دوره های زمانی نقش بزرگی در میزان انتشار گازهای گلخانه ای که هم در اقیانوس و هم در جو وجود داشته است ایفا کرده است. این کشف نشان داد که هم اوضاع جهانی آب و هوا و هم چرخه کربن دائما در حال تغییر است. دکتر میشا رول، استادیار رسوب شناسی در ترینیتی، گفت: “تغییرات دوره ای در شکل مدار زمین در اطراف خورشید بر میزان انرژی دریافت شده از زمین از خورشید تأثیر می گذارد، که به نوبه خود بر فرآیندهای آب و هوایی و محیطی نیز تأثیر می گذارد. به عنوان چرخه کربن، در مقیاس های محلی، منطقه ای و جهانی. ”

“منظومه‌ شمسی بر آب‌وهوای کره‌زمین چه تاثیری دارد؟”

وی گفت: “اگرچه این پدیده به دلیل ایجاد چرخه یخچالهای طبیعی در اوقات اخیر مشهود است، اما مطالعه حاضر نشان می دهد که این مکانیسم های اجباری خارجی در سیستم‌های کره زمین نیز فعالیت داشته اند و چرخه کربن زمین را در گذشته های دور حتی در زمان های غیر یخبندان کنترل می‌کنند. زمین با شرایط آب و هوایی گرم مشخص شد. ”