مهلت ایران به طرف های باقی مانده در برجام تمدید نمی شود
مهلت ایران به طرف های باقی مانده در برجام تمدید نمی شود
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: مهلت دوماهه ایران به طرف های باقی مانده در برجام قابل تمدید نیست و بر اساس برنامه زمان بندی شده گام دوم برداشته شد.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه تعلیق تعهدات برجامی ایران در چارچوب قانون مصوب مجلس در اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در حال انجام است، اظهار داشت: مهلت دوماهه ایران به طرف های باقی مانده در برجام قابل تمدید نیست و بر اساس برنامه زمان بندی شده گام دوم برداشته شد و در ادامه نیز زمانبندی ها به شکل دقیق دنبال می شود.

وی افزود: بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام اقدام ما وابسته به نحوه اجرای تعهدات سایر اعضایِ برجام است و این نمی شود ما تعهدات خود را انجام دهیم و آنها در عمل کاری نکنند.

کمالوندی تاکید کرد: پیام ما روشن است و در عمل مفهوم رفتار آنها این است که نمی خواهند به تعهدات پایبند باشند یا توانایی آن را ندارند که در این صورت حجت برای ما تمام شده است. بر همین اساس ما طبق فرمایشات رهبر انقلاب و قانون مجلس عمل خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد: اقدامات ما به طور متوالی و وابسته به هم در حال انجام است و شرایط برگشت به عقب وجود ندارد و اگر تعلیق تعهدات ایران بخواهد از بین برود، باید ۱+۴ وظیفه خود را انجام داده باشد؛ آنچه که مهم است ما داریم بین تعهدات و حقوق خود توازن ایجاد می کنیم و اگر آنها حقوق ما که رفع تحریم های مصرح در برجام است به رسمیت بشناسند ما نیز تعهدات خود را اجرا می کنیم، اگر نه برای ایجاد توازن ما نیز از تعهدات خود کم می کنیم.

  • منبع خبر : مهر