میزان بودجه پیشگیری از اعتیاد در کشور «ناچیز» است
میزان بودجه پیشگیری از اعتیاد در کشور «ناچیز» است
رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم افزایش بودجه پیشگیری از اعتیاد در سال ۱۴۰۲ گفت: برای افزایش ضریب نفوذ و تحت پوشش قرار گرفتن گروه‌های مخاطب در راستای اهداف سازمان بهزیستی باید اعتبارات این حوزه افزایش یابد.

به گزارش صبح اقتصاد رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم افزایش بودجه پیشگیری از اعتیاد در سال ۱۴۰۲ گفت: برای افزایش ضریب نفوذ و تحت پوشش قرار گرفتن گروه‌های مخاطب در راستای اهداف سازمان بهزیستی باید اعتبارات این حوزه افزایش یابد.

ماریت قازاریان در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از اعتبارات بودجه‌ای در بخش پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: بودجه حوزه پیشگیری از اعتیاد نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافته، اما باتوجه به تورم‌ها، این میزان افزایش تاثیری نداشته است.

وی با اشاره به اینکه بودجه پیشگیری در مقایسه با اقدامات پیشگیری و همچنین وضعیت اعتیاد بسیار ناچیز است، افزود: باتوجه به این میزان بودجه اندک نمی‌توان ضریب نفوذ را افزایش و جمعیتی را تحت پوشش برنامه‌های پیشگیرانه قرار داد مگر آنکه بودجه در این حوزه افزایش چشمگیری داشته باشد.

قازاریان تصریح کرد: میزان کم اعتبارات تخصیص داده شده به حوزه پیشگیری از اعتیاد همیشه با جمله «پیشگیری از اعتیاد بهتر از درمان است» مغایرت داشته است.

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که برای سال ۱۴۰۲ به چه میزان بودجه برای حوزه پیشگیری از اعتیاد نیاز است؟ گفت: ما نیازمند افزایش ۵۰۰ درصدی هستیم، چراکه باید میزان بودجه در این بخش افزایش چشمگیری داشته باشد تا بتوان برنامه‌ها را برای گروه‌های مخاطب تعریف کرد.

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: برای افزایش ضریب نفوذ و تحت پوشش قرار گرفتن گروه‌های مخاطب در راستای اهداف سازمان بهزیستی باید اعتبارات بیشتر شود، در غیر این صورت نمی‌توان ضریب نفوذ را افزایش داد و برنامه‌های پیشگیرانه با موفقیت انجام نخواهد شد.

انتهای پیام