میزان تلفات جاده ای در کشور قابل قبول نیست/باید برای کاهش تلفات چاره ای اندیشیده شود
میزان تلفات جاده ای در کشور قابل قبول نیست/باید برای کاهش تلفات چاره ای اندیشیده شود

جلسه بررسی نقشه راه بهبود ایمنی راههای کشور عصر امروز(شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.  اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه میزان تلفات جاده ای در کشور قابل قبول نیست و باید برای کاهش تلفات چاره ای اندیشیده شود، بر لزوم تدوین یک نقشه راه با برنامه زمانبندی مشخص با […]

جلسه بررسی نقشه راه بهبود ایمنی راههای کشور عصر امروز(شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

 اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه میزان تلفات جاده ای در کشور قابل قبول نیست و باید برای کاهش تلفات چاره ای اندیشیده شود، بر لزوم تدوین یک نقشه راه با برنامه زمانبندی مشخص با اهداف کمی تاکید کرد به گونه ای که وظایف و تکالیف هر دستگاه و منابع مالی مورد نیاز نیز مشخص باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص جلسات کمیسیون بهبود ایمنی راههای کشور و تدوین نقشه راه بهبود ایمنی راههای کشور، از دستگاه‌های مرتبط بخاطر مشارکت در تدوین این برنامه قدردانی کرد و از وزیر راه و شهرسازی خواست، این نقشه راه و راهکارهای عملی آن را در قالب یک سند ملی برای تصویب در جلسه هیات وزیران مطرح کند.

جهانگیری عملکرد دستگاه‌های مرتبط با ایمنی راه‌های کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با وجود افزایش تولید خودرو و افزایش تعداد سفرها، خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد کاهش چشمگیر تلفات جاده ای بوده ایم که نشان می دهد دست اندرکاران این بخش، موضوع ایمنی جاده ها را وجهه همت خود ساخته اند.

وی افزود: خوشبختانه موضوع ایمنی جاده ها و کاهش تلفات موضوعی است که مورد اتفاق همه جریانات سیاسی، شخصیت ها و مسئولین کشور است بنابراین اگر راهکارهای اطمینان بخشی برای کاهش تلفات جاده ای و ایمن‌سازی جاده های کشور تدوین شود، بی تردید از حمایت ملی در کشور برخوردار خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی و کاهش حمل و نقل جاده ای در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه حمل و نقل ریلی از سیاست های قطعی در کشور است که یکی از آثار آن کاهش تلفات جاده ای است و این موضوع در برنامه های وزارت راه و شهرسازی با جدیت پیگیری می شود و در بودجه سال ۹۷ کل کشور نیز به عنوان یک جهت گیری دنبال خواهد شد.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و رییس اورژانس کشور نیز حضور داشتند، وزیر راه و شهرسازی توضیحاتی در خصوص اهمیت موضوع ایمنی راههای کشور و اینکه این موضوع در سازمان ملل یک دهه را به خود اختصاص داده است بیان کرد و افزود: موضوع تلفات جاده ای و ایمنی راهها، یک موضوع جهانی پراهمیت است که همه کشورها سرمایه گذاری های وسیعی در این زمینه انجام می دهند.

آخوندی افزود: مدیریت ایمنی راه، زیرساختها، خودروهای ایمن، رفتار ایمن رانندگان و امداد و نجات پس از حوادث، پنج محور اصلی در موضوع ایمنی جاده ها محسوب می شوند که کمیسیون ایمنی راههای کشور نیز با تمرکز بر این پنج محور، پس از برگزاری جلسات متعدد، نقشه راهی برای بهبود ایمنی راههای کشور تدوین کرده است.

وی سپس گزارشی از اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش تلفات جاده ای و ایمن‌سازی راههای کشور و برنامه های در دست اقدام ارائه کرد و به تشریح جزئیات نقشه راه بهبود ایمنی راههای کشور و ملزومات اجرای این برنامه پرداخت.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر پیرامون نقشه راه بهبود ایمنی راههای کشور، مقرر شد این نقشه راه و راهکارهای عملی آن مجددا در کمیسیون ایمنی راههای کشور مورد بازبینی قرار گیرد و در قالب سند ملی، در جلسه هیات دولت برای تصویب مطرح شود.