نابغه ژیمناستیک به دنبال ثبت پنجمین حرکت در فدراسیون جهانی
نابغه ژیمناستیک به دنبال ثبت پنجمین حرکت در فدراسیون جهانی

سعیدرضا کیخا این روزها در حال تمرین برای به ثبت رساندن پنجمین حرکت به نام خود در کتاب داوری فدراسیون جهانی ژیمناستیک است. سعیدرضا کیخا بدون شک یکی از نوابغ ژیمناستیک ایران ، آسیا و حتی جهان است. وی که با کمترین امکانات و تمرین بر تجهیزات متفاوت با استانداردهای جهانی موفق شده هم مدال […]

سعیدرضا کیخا این روزها در حال تمرین برای به ثبت رساندن پنجمین حرکت به نام خود در کتاب داوری فدراسیون جهانی ژیمناستیک است.

سعیدرضا کیخا بدون شک یکی از نوابغ ژیمناستیک ایران ، آسیا و حتی جهان است. وی که با کمترین امکانات و تمرین بر تجهیزات متفاوت با استانداردهای جهانی موفق شده هم مدال آسیایی بیاورد و هم در جام ستارگان جهان بدرخشد یک افتخار بزرگ دیگر نیز در کارنامه کاری خود دارد. او حالا چهره ای شناخته شده در رشته ژیمناستیک است که چهار حرکت ابداعی به نام خودش در کتاب داوری فدراسیون جهانی به ثبت رسانده است.

آخرین حرکات ثبت شده جهانی کیخا مربوط به اواخر سال گذشته و رقابتهای جام جهانی باکو می شود که وی موفق شد دو حرکت «کیخا ۳”» و «کیخا ۴»را به ثبت برساند. پیش از آن هم دو حرکت «کیخا ۱» و «کیخا ۲”» با ارزش های C و F در کتاب داوری جهانی ژیمناستیک ثبت شده بود، افتخاری تاریخی که البته با واکنش های درخور توجهی همراه نبود.

نابغه ژیمناستیک ایران که این روزها در تمرینات تیم ملی پیش از اعزام به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به سر می برد قصد دارد تا در مسابقات جام جهانی که قرار است حدود یک ماه دیگر در ترکیه برگزار شود حرکت جدید دیگری را به ثبت برساند که در صورت تائید حرکت «کیخا ۵» نام گرفته و در کتاب داوری فدراسیون جهانی ژیمناستیک ثبت می شود.