ناکامی سریع‌ترین مرد ایران در قهرمانی آسیا
ناکامی سریع‌ترین مرد ایران در قهرمانی آسیا
حسن تفتیان در مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از کسب مدال بازماند.

حسن تفتیان در مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا از کسب مدال بازماند.

به گزارش ایسنا، در آخرین روز از مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا، دوی ۶۰ متر مردان برگزار شد و حسن تفتیان، سریع‌ترین مرد ایران به رقابت با دیگر دونده‌ها پرداخت.

تفتیان در این ماده عملکرد خوبی نداشت و با ثبت زمان ۶.۶۹ ثانیه بین هشت شرکت کننده، ششم شد.

دونده عمانی در این مسابقات به مقام قهرمانی و مدال طلا رسید.