نباید نرخ تاکسی ها در همه جای شهر ثابت باشد
نباید نرخ تاکسی ها در همه جای شهر ثابت باشد

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: نباید نرخ تاکسی ها در همه جای شهر ثابت باشد و باید در شمال و جنوب شهر این نرخ ها متغیر باشد. محمد علیخانی در خصوص اینکه چرا هنوز لایحه نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس به شورا ارسال نشده و قرار نیست کمیسیون حمل […]

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: نباید نرخ تاکسی ها در همه جای شهر ثابت باشد و باید در شمال و جنوب شهر این نرخ ها متغیر باشد.

محمد علیخانی در خصوص اینکه چرا هنوز لایحه نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس به شورا ارسال نشده و قرار نیست کمیسیون حمل و نقل در این خصوص پیگیری کند، گفت: ما به دنبال گران کردن کرایه تاکسی ها نیستیم، شاید شهرداری نخواهد کرایه ها را گران کند. ما به عنوان شورا نباید پیگیر گران کردن نرخ کرایه ها باشیم بلکه شهرداری باید بر اساس نظر کارشناسی قیمت ها را افزایش دهد.

وی ادامه داد: هنوز لایحه کرایه تاکسی و اتوبوس به شورا ارسال نشده اما اعتقاد داریم نباید نرخ کرایه های تاکسی یکنواخت باشد. بلکه باید در شمال و جنوب و شرق این نرخ ها بر اساس کار کارشناسی تعیین شود.

وی افزود: همینکه در حال حاضر نرخ های مصوب در برخی مسیرها رعایت نمی شود نشان می دهد نرخ گذاری کارشناسی نبوده و درست انجام نشده است و باید به دنبال تعیین نرخ بر اساس سازوکار کارشناسی باشیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: مدت زیادی از فعالیت معاون جدید حمل و نقل نگذشته و در این مدت موضوع طرح ترافیک، پارک حاشیه ای و لایحه بودجه مطرح بوده بنابراین تاخیر در لایحه دور از انتظار نبوده است.