نبرد سنگینی در فرودگاه الحدیده در جریان است
نبرد سنگینی در فرودگاه الحدیده در جریان است

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با اشاره به نبرد سنگینی که در فرودگاه الحدیده میان نیروهای ارتش و کمیته های مردمی و متجاوزان در جریان است، به حساس و سرنوشت ساز بودن این نبرد پرداخت. علی القحوم عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: نبردی سنگینی در فرودگاه الحدیده و اطراف آن در جریان است. نبرد […]

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با اشاره به نبرد سنگینی که در فرودگاه الحدیده میان نیروهای ارتش و کمیته های مردمی و متجاوزان در جریان است، به حساس و سرنوشت ساز بودن این نبرد پرداخت.

علی القحوم عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: نبردی سنگینی در فرودگاه الحدیده و اطراف آن در جریان است. نبرد از نگاه ما سرنوشت ساز است و ما آنرا دست کم نمی گیریم و از وجبی از خاکمان چشم پوشی نمی کنیم.

وی افزود: دشمن به دنبال راه انداختن جنگ روانی ضد ساکنان است و ابتکار عمل همچنان در دست ارتش و کمیته های مردمی یمن است. نیروهای ائتلاف سعودی از درب غربی فرودگاه الحدیده وارد آن شده اند.

القحوم تاکید کرد: جنگ در نواری ساحلی الحدیه تا الخوخه در جریان است. این جنگ برای ما سرنوشت ساز است و به مثابه این است که باشیم یا نباشیم.