نتایج الهام بخش رویکردهای جدید درمانی کووید۱۹ با سلول درمانی
نتایج الهام بخش رویکردهای جدید درمانی کووید۱۹ با سلول درمانی
مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی گفت: استفاده از سلولهای استرومایی مزانشیمی و سلول درمانی ایمنی در درمان کووید۱۹ نتایج الهام بخشی داشته است.

به گزارش صبح اقتصاد مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی گفت: استفاده از سلولهای استرومایی مزانشیمی و سلول درمانی ایمنی در درمان کووید۱۹ نتایج الهام بخشی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود وثوق، امروز در مراسم افتتاحیه بیست و دومین کنگره رویان در خصوص روش‌های درمانی جدید برای کووید -۱۹ گفت: تاکنون هیچ درمان تأیید شده‌ای برای مقابله با بیماری ناشی از کرونا وجود نداشته و شمار مبتلایان جدید و مرگ و میر ناشی از آن رو به افزایش است.

وی افزود: بنابراین توسعه یک رویکرد موثر برای کنترل و درمان بیماری ضروری است.

مدیر مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد استفاده از داروهای ضد ویروس در بهبود وضعیت بالینی بیماران موثر است اما هیچ پروتکل قطعی برای درمان بیماری وجود ندارد.

وثوق گفت: لنفوسیتوپنیا، عفونت بسیار شدید و طوفان سایتوکین که به دنبال آن سندرم اختلال تنفسی حاد در بیماران مبتلا به کرونا اتفاق می‌افتد همچنان بخش حل نشده‌ای از این بیماری محسوب می‌شود. بنابراین، تعدیل واکنش ایمنی و مدیریت عفونت می‌تواند به عنوان یک گام ضروری در مهار بیماری در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تردیدی نیست که پژوهش‌های بیشتر برای روشن کردن ایمنوپاتوژنسیتی و واکنش ایمنی این بیماری ضروری است، گفت: با این حال رویکردهای درمانی کووید ۱۹ جدید مانند استفاده از سلول‌های استرومایی مزانشیمی و سلول درمانی ایمنی نتایج الهام بخشی داشته است.