در سال جاری نرخ بیکاری به ۱۲.۱ درصد خواهد رسید
در سال جاری نرخ بیکاری به ۱۲.۱ درصد خواهد رسید

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال جاری نرخ بیکاری به ۱۲.۱ درصد و رشد اقتصادی به ۵ درصد خواهد رسید.  گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عملکرد بودجه سال  ۱۳۹۶ کل کشور نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال، ۲۲۲.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی […]

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال جاری نرخ بیکاری به ۱۲.۱ درصد و رشد اقتصادی به ۵ درصد خواهد رسید.

 گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص عملکرد بودجه سال  ۱۳۹۶ کل کشور نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال، ۲۲۲.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی قانون بودجه ۹۶ محقق شده است و پیش بینی می شود طی دو ماه پایانی سال نیز ۸۷.۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی محقق شود.

بر این اساس انتظار می رود در سال ۱۳۹۶ کل منابع عمومی محقق شده به ۳۰۹.۹ هزار میلیارد تومان برسد که معادل ۸۹ درصد کل مبلغ مصوب در قانون بودجه سال ۹۶ است.

در این میان، جمع کل مصارف عمومی دولت نیز در ۱۰ ماهه امسال ۲۳۹ هزار میلیارد تومان بوده و پیش بینی شده در ۲ ماهه پایان سال نیز ۷۰.۷ هزار میلیارد تومان بابت مصارف عمومی هزینه شود که در مجموع کل مصارف عمومی تخصیص یافته در سال ۹۶ بالغ بر ۳۰۹.۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که معادل ۸۹ درصد رقم مصوب قانون بودجه خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ به ۵ درصد و در سال آینده به ۵.۸ درصد برسد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۵.۴ درصد در سال جاری به ۶ درصد در سال ۹۷ افزایش خواهد یافت. نرخ بیکاری نیز در سال جاری به ۱۲.۱ درصد و در سال آینده به ۱۱.۲ درصد خواهد رسید.