نرخ تسعير ارز در شبکه بانکي اعلام شد
نرخ تسعير ارز در شبکه بانکي اعلام شد
بانک مرکزي نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در شبکه بانکي کشور را ابلاغ کرد که بر اساس آن، نرخ تسعير يورو مبلغ 8500 تومان و دلار7500 تومان تعيين شده است.

نرخ تسعير ارز در شبکه بانکي اعلام شد

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، بانک مرکزي نرخ و نحوه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در شبکه بانکي کشور را ابلاغ کرد که بر اساس آن، نرخ تسعير يورو مبلغ ۸۵۰۰ تومان و دلار۷۵۰۰ تومان تعيين شده است.بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به مديران عامل بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک، موسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئلا نحوه تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي را اعلام کرد.بر اين اساس، قرار شده است براي تسـعير، اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در گزارشگري مالي ميان‌دورهاي منتهي به شهريور ماه ۱۳۹۸ ملاک عمل باشد.بانک مرکزي اعلام کرده است براي استخراج نرخ برابري ساير اسعار به جز دلار به يورو لازم اسـت از نرخ‌هـاي اعلامي بانک مرکزي در تاريخ ۳۱  شهريور ۹۸ مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک به نشاني www.cbi.ir استفاده شود.براساس بخشنامه ۲۲ خرداد  ۹۸ مبناي تسعير اقلام پولي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري با توجه به ميانگين شش‌ماهه نرخ ارز در سامانه نيما و لحاظ الزامات احتياطي در شبکه بانکي کشور مبلغ ۸۵۰۰ تومان براي هر يورو و۷۵۰۰ تومان براي هر دلار آمريکا تعيين شده است.نرخ اعلامي صرفا مبناي تهيه صورت‌هاي مالي بوده و سود ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در پايان دوره مالي ياد شده به عنوان سود قابل تقسيم محسوب نخواهد شد.

بانک‌ها و موسسات اعتباري مکلفند سود مزبور را در حساب معين جداگانه‌اي ذيل سرفصل «حساب ساير اندوخته‌ها» نگهداري کنند. اندوخته ياد شده با رعايت مقررات قانوني، قابل تقسيم بين سهامداران نبوده و بانک يا موسسه اعتباري مي‌تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي، تمام يا بخشي از آن را به حساب افزايش سرمايه خود منظور کند.