نرخ رشد اقتصادی ۷٫۳ درصد شد؛سرمایه‌گذاری ۴٫۱ درصد
نرخ رشد اقتصادی ۷٫۳ درصد شد؛سرمایه‌گذاری ۴٫۱ درصد

رییس کل بانک مرکزی از دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۷٫۳ درصدی و ارزش افزوده مثبت تمام گروه‌ها وسرمایه‌گذاری ۴٫۱ درصدی در سال ۱۳۹۶ خبر داد. ولی الله سیف اظهار کرد: مخالفان وکسانی که منافعشان با اقدامات اصلاحی بانک‌ مرکزی به خطر میافتد طرفدار تغییر اینجانب هستند و در این خصوص جوسازی و شایعه پراکنی […]

رییس کل بانک مرکزی از دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۷٫۳ درصدی و ارزش افزوده مثبت تمام گروه‌ها وسرمایه‌گذاری ۴٫۱ درصدی در سال ۱۳۹۶ خبر داد.

ولی الله سیف اظهار کرد: مخالفان وکسانی که منافعشان با اقدامات اصلاحی بانک‌ مرکزی به خطر میافتد طرفدار تغییر اینجانب هستند و در این خصوص جوسازی و شایعه پراکنی می‌کنند.

وی ادامه داد: البته از نظر اینجانب فرقی نمی کند که ماموریت در چه زمانی خاتمه می یابد؛ آنچه برای ما مهم است این است که با جدیت تمام از هیچ کوششی برای انجام وظایف و امور محوله دریغ نورزیم.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رانت‌خواران و قانون‌شکنانی که با جدیت و قاطعیت بانک مرکزی مواجه شده اند، از این شرایط راضی نبودند و نیستند و بنابراین سعی می‌کنند تمام مسیرهای ممکن را بی آزمایند تا شاید راهی بیابند و به مقصود خود برسند.
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: عزم راسخ داریم که تا آخرین لحظه به حول و قوه الهی و بدون ترس و نگرانی بایستیم و مسیر درست خودمان را پیش ببریم.
سیف توضیح داد: واقعیت مهمی که غالبا آگاهانه یا از روی ناآگاهی نادیده گرفته می شود درجه استقلال بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور و نیز حیطه اختیارات این بانک در نظام پولی و بانکی به ویژه در بعد نظارت بر بانکها در مقایسه با موقعیت بانک مرکزی در اغلب کشورهاست که مستقیما بر اثربخشی بانک مرکزی موثر است. در این شرایط حداقل انتظار از اصحاب رسانه و تحلیل گران مستقل این است که به اصل منطقی سنجش عملکرد متناسب با اختیارات، توجه حرفه ای داشته باشند.