نشست فوق العاده پارلمان عربی برای بررسی اوضاع قدس اشغالی
نشست فوق العاده پارلمان عربی برای بررسی اوضاع قدس اشغالی

پارلمان عربی روز شنبه آینده نشستی فوق‌العاده را به درخواست کویت و چندین کشور عربی دیگر برای بحث و بررسی اوضاع قدس در سایه تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی برگزار خواهد کرد.  پارلمان عربی قرار است روز شنبه هفته آینده نشست فوق العاده ای را برگزار کند. بر اساس این گزارش، پارلمان عربی روز شنبه آینده این […]

پارلمان عربی روز شنبه آینده نشستی فوق‌العاده را به درخواست کویت و چندین کشور عربی دیگر برای بحث و بررسی اوضاع قدس در سایه تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی برگزار خواهد کرد.

 پارلمان عربی قرار است روز شنبه هفته آینده نشست فوق العاده ای را برگزار کند.

بر اساس این گزارش، پارلمان عربی روز شنبه آینده این نشست فوق‌العاده را به درخواست کویت و چندین کشور عربی دیگر برگزار خواهد کرد.

این نشست فوق العاده برای بحث و بررسی اوضاع قدس در سایه تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی برگزار خواهد شد.