نظر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تخصیص بودجه صداوسیما مبتنی بر عملکرد
نظر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تخصیص بودجه صداوسیما مبتنی بر عملکرد
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: از آنجا که عملکرد و برون‌داد دستگاههای فرهنگی به ویژه صدا و سیما به اندازه کافی رضایتبخش نیست به همین دلیل تخصیص بودجه براساس عملکرد موجب تحت تاثیر قرار گرفتن حقوق و دستمزد کارکنان این دستگاه‌ها شده و ضرر اصلی متوجه آنان می‌شود.

به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد جمشید جعفرپور گفت: با توجه به حساسیت و اهمیت رسانه ملی، قانون اساسی نظارت بر عملکرد این سازمان را به شورایی تحت عنوان شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما محول کرده و برای این مهم نمایندگانی از  قوای سه‌گانه به عضویت آن درآورده و ضروری است که وظایف تعیین شده برای این شورا توسط اعضای آن به درستی انجام شود.

نماینده مردم لارستان در مجلس تاکید کرد: قطعا ضروری است شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما وظایف و مسؤولیتهای محول شده را طبق قانون اساسی به ویژه در حوزه برنامه‌سازی‌ها به درستی انجام دهد.

وی، داوری درباره محتوای برنامه‌ها، فیلم‌ها و مسابقات صدا و سیما را مشروط به تدوین شاخص‌هایی دانست که توسط شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما تدوین می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس متذکر شد: درباره برنامه‌های صدا و سیما و بی‌محتوا یا کم‌محتوا بودن آنها نمی‌توان به صورت کلی اظهار نظر کرد و اعلام شود بر همین اساس بودجه این سازمان عریض و طویل اصلاح می‌شود. موضوعی که می‌توانم بر آن تاکید کنم، ضرورت نظارت دقیق شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما طبق ۱۷۵ قانون اساسی است اما داوری درباره محتوای برنامه‌های پخش شده نیازمند تعریف شاخص‌های مصوب توسط این شوراست.

جعفرپور با اشاره به عزم دولت برای اصلاح ساختار بودجه و تدوین بودجه عملیاتی، گفت: پرداخت بودجه به صورت عملیاتی قطعا منطق درستی دارد اما نحوه اجرای این مهم در دستگاه‌های فرهنگی نیازمند پیش‌نیازها و نیازهایِ متفاوت از دستگاه‌های غیرفرهنگی دارد.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه بودجه دستگاه‌های فرهنگی مبتنی بر عملکرد نیست، افزود: ساختار دستگاه‌های فرهنگی در حال حاضر برای اعمال بودجه براساس عملکرد طراحی نشده و سازگار نیست به بیان روشن‌تر از آنجا که عملکرد و برون‌داد دستگاههای فرهنگی به اندازه کافی رضایتبخش نیست به همین دلیل تخصیص بودجه براساس عملکرد موجب تحت تاثیر قرار گرفتن حقوق و دستمزد کارکنان این دستگاه‌ها شده و ضرر اصلی متوجه آنان می‌شود.

وی از سازمان برنامه و بودجه خواست تخصیص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌های فرهنگی را با تاخیر انجام دهد.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه ابتدا باید ساختار دستگاه‌های فرهنگی را بازاصلاح و متناسب با برون‌داد و عملکرد کند و در گام بعد بودجه آنها را مبتنی بر عملکرد تخصیص دهد در این صورت آثار تصمیم جدید دولت دامنگیر کارکنان این دستگاه‌ها نمی‌شود.

جعفرپور پیشنهاد داد: باید به دستگاه‌هایِ فرهنگی به صورتِ عام و سازمان صدا و سیما به صورتِ خاص، برنامهِ زمانبندی و سررسید داد تا در چارچوب زمان‌بندی‌ها بتوانند خود را به شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده برسانند.

نماینده مردم لارستان در مجلس متذکر شد: تخصیص یکباره بودجه دستگاه‌های فرهنگی و صدا و سیما مبتنی بر عملکرد این دستگاه‌ها موجب ایجاد تنش در نیروی انسانی و برنامه‌سازان این دستگاه‌ها می‌شود. برای اعمال بودجه عملیاتی در دستگاه‌های فرهنگی به ویژه سازمان صدا و سیما باید تناسبی از وظایف، برنامه‌ها، اختیارات و سررسیدها تعریف شود و اجازه داد با شیب مناسبی ساختار دستگاه‌های فرهنگی در دوره زمانی مشخصی شاهد بهبود عملکرد شود.

وی بر افزایش کیفی و محتوایی برنامه‌ها، فیلم‌ها و مسابقات صدا و سیما تاکید کرد و افزود: این سازمان حتما باید برنامه‌های کیفی و بامحتوا تولید و پخش کند البته بخشی از این کار می‌تواند از طریق برون‌سپاری وظایف انجام شود تا با کاهش مسؤولیت‌های محوله بستر اعمال بودجه‌های عملیاتی در این سازمان بزرگ به وجود می‌آید.

  • منبع خبر : ایسنا