نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف
نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف
فعال اصلاح‌طلب گفت: چرا در یک سیستم سالم اجازه داده نمی‌شود ۸۵ میلیون ایرانی بتوانند از نهادهای مدنی استفاده کنند تا مطالبات‌شان را از حکومت بخواهند؟ فعال اصولگرا گفت: اینکه چه عوامل و شاخص‌هایی موجب نوسان‌دار شدن حضور مردم در انتخاب شده است همگی مربوط به مسائل معیشتی و اقتصادی و رفتارها و سیاست‌های مسؤولان است.

فعال اصلاح‌طلب گفت: چرا در یک سیستم سالم اجازه داده نمی‌شود ۸۵ میلیون ایرانی بتوانند از نهادهای مدنی استفاده کنند تا مطالبات‌شان را از حکومت بخواهند؟ فعال اصولگرا گفت: اینکه چه عوامل و شاخص‌هایی موجب نوسان‌دار شدن حضور مردم در انتخاب شده است همگی مربوط به مسائل معیشتی و اقتصادی و رفتارها و سیاست‌های مسؤولان است.

به گزارش ایسنا، هشتمین ویژه برنامه انتخاباتی «شش در دو» ویژه برنامه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان میزبان حسین نقاشی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و حمزه دستیار فعال سیاسی بود.

موضوع مورد بحث جریان‌شناسی نوع مشارکت در انتخابات‌ها در قالب بررسی نقش گروههای سیاسی در انتخابات‌های مختلف بود.

مشارکت را حق مردم می‌دانیم

در آغاز این برنامه حمزه دستیار فعال اصولگرا با بیان اینکه مشارکت را حق مردم می‌دانیم، گفت: مشارکت را حق مردم می‌دانیم تا تکلیف یا وظیفه یا هر اسم دیگری که بخواهیم برایش بگذاریم. اینکه چه عوامل و شاخص‌هایی موجب نوسان‌دار شدن حضور مردم در انتخاب شده است همگی مربوط به مسائل معیشتی و اقتصادی و رفتارها و سیاست‌های مسوولان است. در دوره‌ای مشارکت مردم کمتر از ۵۰ درصد بود و در دوره‌ای به بالای ۸۵ درصد رسید.

دو سبک انتخابات در جهان

در ادامه حسین نقاشی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم گفت: در کشورهای جهان دو سبک انتخابات برگزار می‌شود. یک سبک، انتخابات آزاد است که مولفه‌های خاص خودش را دارد. ویژگی این انتخابات تاسیس احزاب مد نظر جریان‌های سیاسی و باز بودن دستشان برای تبلیغات است. در چنین نظاماتی حق مشارکت در انتخابات برای رای دهنده وجود دارد. سبک دوم نیز انتخابات غیرآزاد است. ویژگی این نوع انتخابات قائل شدن حق مشارکت در انتخابات برای رای دهندگان است و همین.

نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف

در ادامه این مناظره مجری برنامه پرسید: مصادیق انتخابات آزاد چیست؟

انتخاباتی آزاد است که سلایق سیاسی سالم را در مسیر رای مردم قرار دهد

دستیار پاسخ داد: برداشت‌مان با اصلاح‌طلبان متفاوت است. اصلاح‌طلبان شورای نگهبان را سد جلوی خود می‌دانند. در حالی که ما معتقدیم انتخاباتی که بتواند سلایق سیاسی سالم را از مسیرهای قانونی کشور در مسیر رای مردم قرار دهد، انتخابات سالم و آزاد است. البته می‌توان به این شاخص، شاخص‌های دیگری هم افزود اما چیزی که اهمیت دارد این است که مردم هوادار جریان‌های سیاسی نیستند. مردم منتظر تعریف جریان‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب از انتخابات آزاد نیستند.

وی ادامه داد: اگر بزرگوارانی می‌گویند انتخابات آزاد نیست پس چرا طی بیش از ۴۰ سال گذشته در انتخابات‌های مختلف شرکت کردند و وارد عرصه قدرت شدند اما هر وقت نتوانستند وارد چرخه قدرت شوند، گفتند انتخابات آزاد نیست؟ اگر آزاد نبود پس حق مشارکت نداشتند اما وقتی وارد قدرت شدند و دوره‌شان را به پایان رساندند پس نشان می‌دهد انتخابات آزاد وجود داشته است.

این فعال اصولگرا خاطرنشان کرد: در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ هیچ جریانی حق صحبت از رابطه با آمریکا را نداشت اما در دهه ۱۳۹۰ جریان‌های سیاسی وعده ارتباط مستقیم با آمریکا را مطرح کردند و به این واسطه رای مردم را جمع کردند.

جریان سیاسی که از تنوع تشکلهای سیاسی هراس دارد از مفاهیم عوام‌فریب استفاده می‌کند

در ادامه حسین نقاشی با بیان اینکه خیلی خوب است که برادرمان هم مولفه‌های انتخابات آزاد را بیان کنند، ادامه داد: جریان‌هایی که از تنوع تشکلهای سیاسی در جامعه هراس دارند از مفاهیم کلی و پوپولیستی استفاده می‌کنند. امکان تشکل‌یابی به احزاب داده نمی‌شود اما ادعا می‌کنند که مردم به اصلاح‌طلب و اصولگرا کاری ندارند. بله درست است شرایط سیاسی حال حاضر عرصه را به مرحله‌ای رسانده که مردم تمایلی به مشارکت سیاسی ندارند. البته نفع این وضعیت به سود جریان‌ اصولگرا و دشمنان انقلاب تمام می‌شود.

وی تاکید کرد: به نظر بنده کلی‌گویی نوعی قایم شدن پشت عبارات و مفاهیم است تا مردم شما را به درستی نشناسند.

مردم تمام کسانی هستند که در اعتراضات ۱۳۹۸ به خیابان آمدند

نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف
حمزه دستیار

در ادامه دستیار با بیان اینکه مردم دسته‌بندی ندارند، گفت: به نظر بنده مردم تمام کسانی هستند که در اعتراضات ۱۳۹۸ به خیابان آمدند، فحش دادند، خون‌شان به جوش آمد و دعوا کردند اما اسلحه نکشیدند. نباید مردم‌گرایی بنده را عبارت پوپولیستی نام گذاشت.

بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی عامل اعتراضات ۱۳۹۸ بود

در ادامه نقاشی با بیان اینکه این حرف‌ها کلی‌گویی است، گفت: چرا مطالبات بخش‌های مختلف اجتماعی را به رسمیت نشناختید تا مردم در اعتراضات ۱۳۹۸ به خیابان‌ها نمی‌آمدند و با فریاد نظرات‌شان را بیان نمی‌کردند و برخی نیز اسلحه به دست نمی‌گرفتند. چرا به مطالبات آنان بها ندادید؟ بخشی از جامعه مطالبه آزادی در پوشش را دارند. چرا نباید به خواسته آنان توجه شود؟ چرا حکومت مجاری لازم را برای طرح این خواسته برای آنان به وجود نمی‌آورد. مجلس مجرای طرح این خواسته است.

وی ادامه داد: مردم در جوامع جدید از طریق احزاب و نهادهای مدنی خواسته‌های‌شان را مطرح می‌کنند. قائم شدن پشت مفاهیم کلی اجازه پیگیری مطالبات سندیکاها و احزاب مورد دلخواه مردم را نمی‌دهد. چرا در یک سیستم سالم اجازه داده نمی‌شود که ۸۵ میلیون نفر بتوانند از نهادهای مدنی استفاده کنند تا اعتراضات و خواسته‌های‌شان را به کرسی بنشینند؟

این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: سیاست‌های اصولگراها و جریان‌های نزدیک به آنها، موجب شد مردم اعتمادشان به جریان‌های سیاسی و نهادهای مستقل را هم از داده‌اند. پشت مفاهیم کلی قرار نگیرید و مطالبات مردم را به سفره و معیشت تقلیل ندهید.

وی متذکر شد: مگر بزرگان اصولگرا نمی‌گویند برای اهداف بلند انقلاب کردیم پس چرا وقتی به خواسته مردم می‌رسید حرف بزرگترهای‌تان را کنار می‌گذارید. این همه تناقض را چگونه پاسخ می‌دهید.

همفکران آقای نقاشی با ندانم‌کاری مشکلات اقتصادی مردم را ایجاد کردند

در ادامه دستیار با بیان اینکه اگر به معیشت مردم گیر می‌دهم فکر می‌کنم کف خواسته مردم معیشت است، ادامه داد: سلسله مطالبات مردم شامل شغل، مسکن و اقتصاد است. شما می‌توانید مسائل مردم را تقلیل دهید؟ چه کسی سفره مردم را تنگ کرد که در سال ۱۳۹۸ به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند. چه کسی با سیاست‌هایش موجب فشار اقتصادی بر مردم و آمدن آنان به خیابان‌ها شدند. همفکران آقای نقاش هشت سال با ندانم‌کاری خود مشکلات اقتصادی مردم را ایجاد کردند.

این فعال اصولگرا افزود گفت: خود شما مطالبه مردم را به چادر و روسری تقلیل داده‌اید در حالی که مطالبه مردم بالای شهر هرگز این نیست. گروه‌های فصلی سیاسی با یکدیگر می‌جنگند. اصلاح‌طلب‌های تیر در سال ۱۳۹۲ از حسن روحانی اصولگرا حمایت کرد تا در انتخابات پیروز شود پس شما تاکتیک‌پذیر هستید نه در پی رسیدن به آرمان‌های اصلاح‌طلبی.

در ادامه مجری پرسید: چرا بدنه حزبی در کشور جان نمی‌گیرد و احزاب فصلی هستند؟

نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف
حسین نقاشی

واژه احزاب فصلی واژه‌ای هم غیر واقعی است

حسین نقاشی پاسخ داد: متاسفانه غلبه نگاه عوامانه و عوام‌فریبانه درباره سیاست و قدرت را در جای جای سخنان ایشان بود. سیاستگذاریها از سوی سیاستمداران تدوین می‌شود. جامعه بخش بخش است و ۸۵ میلیون نفر مثل هم فکر نمی‌کنند. جریان مصادره‌کار می‌خواهد مردم را پشت مفاهیم کلی جمع کنند تا بتوانند خواسته‌ها و مطالبات‌شان را به اسم مردم پیش ببرند در حالی که مردم شاخه شاخه و صنف صنف هستند.

این فعال اصلاح‌طلب ادامه داد: یک بعد عوام فریبی جریان رقیب بعد سیاسی است که خودش را در قالب واژه احزاب فصلی مطرح کرد. واژه احزاب فصلی غیر واقعی و غیر تحلیلی و کذب است. روحانی هم اشتباه کرد از این واژه استفاده کرد. حزب مشارکت بیش از ۲۰ سال در این کشور فعال بود و در سراسر کشور ریشه داشت.

این فعال اصلاح‌طلب با اشاره به بعد حقوقی رفتار جریان رقیب گفت: در کشورهای جهان بین ۷۰ تا ۹۰ درصد کرسی‌های انتخابات به احزاب سیاسی اختصاص دارد یعنی احزاب سیاسی یا از طریق رقابت یا از طریق ائتلاف این کرسی را در اختیار می‌گیرند. نتیجه اجتماعی ائتلاف‌های سیاسی احزاب در کشورهای جهان این است که مردمی که از جریان سیاسی مورد حمایت‌شان نفعی نبرده‌اند به امید رسیدن به مطالباتشان از طریق جریان سیاسی ائتلافی انگیزه مشارکت در انتخابات پیدا می‌کنند.

وی پیشنهاد داد: در قانون انتخابات و سایر قوانین کشور باید به این مسئله پرداخت شود که بخشی از کرسی‌های مجلس به جریان‌ها و احزاب سیاسی اختصاص داده شود و بخشی از کرسی‌های پارلمان هم برای افراد مستقل در نظر گرفته شود. یکی از آسیب‌های جدی قانون انتخابات ایران نیز هم مسائل است.

نقاشی با یادآوری چرایی حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی در سال ۱۳۹۲، گفت: چرا اصلاح‌طلبان بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ و در انتخابات سال ۱۳۹۲ حول روحانی ائتلاف کردند؟ چون بسیاری از اصلاح‌طلبان از سر اجبار و مخمصه‌ای که جریان رقیب برای‌شان به وجود آورد مجبور شدند روی روحانی ائتلاف کنند.

عارف کاندید اصلاح‌طلبان نبود

وی در عین حال دکتر محمدرضا عارف در آن انتخابات را کاندیدای اصلی اصلاح‌طلبان ندانست.

فعال اصلاح‌طلب همچنین با یادآوری دلیل حمایت اصلاح‌طلبان از میرحسین موسوی در انتخابات سال ۱۳۸۸ گفت: در انتخابات سال ۱۳۸۸ آقای خاتمی تمایل به کاندیداتوری نداشت به همین دلیل به محض اعلام حضور میرحسین موسوی در انتخابات اصلاح‌طلبان از ایشان حمایت کردند.

نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف

در ادامه مجری برنامه از نمایندگان جریان‌های سیاسی پرسید: قدمت و عمر احزاب تا چه حد تضمین کننده رضایت مردم است؟

نقاشی پاسخ داد: موتلفه با ۵۵ سال و مشارکت با ۲۰ سال آیا فصلی بودند یا هستند؟ یا اینکه آیا حزب موتلفه شخص‌محور بود که با درگذشت عسگری اولادی از بین برود؟ یا اینکه در حزب مشارکت بعد از تغییر دبیرکلی سید محمدرضا خاتمی، آیا از بین رفت؟ با واژه‌ها نباید بازی کرد.

در ادامه مجری از نقاشی پرسید: چند حزب جاندار در کشور داریم؟

این فعال اصلاح‌طلب پاسخ داد: در دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب دو حزب وجود دارد و داشتند که نظامند، تشکیلاتی و دارای دفتر سیاسی بودند. یکی حزب موتلفه و دیگری حزب مشارکت. آنها سازمان سیاسی، تشکیلات زبده و کادر مشخص در سراسر کشور داشتند اما در یک دهه گذشته به دلایل مختلف تضعیف شدند.

در ادامه مجری برنامه پرسید: تاثیرگذاری حزب مثلا موتلفه چه بوده است؟

دستیار  پاسخ داد: مسئله ما تاثیر این حزب در زندگی مردم است.

این فعال اصولگرا در ادامه با تشریح منظورم از حزب فصلی، گفت: حزب فصلی حزبی است که در یک انتخابات رادیکال می‌شود و در انتخاباتی دیگر پشت لاریجانی یا هاشمی می‌ایستد چون می‌خواهد هر طور شده به قدرت برسد. شما راهبرد و استراژی روشنی ندارید.

در ادامه مجری برنامه گفت: مردم به دلیل عملکردها از هر دو جریان سیاسی کشور خسته‌اند. در ساختار اصولگرایان چه مانفیستی وجود دارد که لیستی که می‌دهند مردم براساس همان از جریان اصولگرا سوال کنند؟ آسیب‌شناسی جریان اصولگرا را انجام دهید. چرا حرفها در جریان اصولگرایی شفاف و مشخص نیست و در زر ورق می‌پیچد؟

نان اصولگرایی در محافظه‌کاری است

دستیار خاطرنشان کرد: نان اصولگرایی در محافظه‌کاری است. برخی اصولگرایان بعد از ورود به مجلس کار دیگری کردند. چیزی که می‌دانم این است که اصولگرها هر چه هستند روی باورها و نظرات خود می‌ایستند و برای رفتن به قدرت پشت مرعشی یا روحانی یا شخص دیگری نمی‌ایستند بلکه روی نظر و دیدگاه خود می‌ایستند.

وی ادامه داد: شما یک مثال بزنید که اصلاح‌طلبان یکی از مطالبات کارگری را پیش برده باشند. کارگران آلومینیوم المهدی، هپکو، هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز و سایر جامعه کارگری در کدام دولت و با چه نگاه سیاسی مورد حمایت قرار گرفتند. دولت برآمده از نگاه و رفتار سیاسی اصلاح‌طلبی با کارگران برخورد سیاسی کردند. چرا وقتی در قدرت بودید حرف از مطالبات مردم نزدید؟ یکی از اقدامات واضح مجلس دهم که در اختیار اصلاح‌طلبان بود را نام ببرید. چرا جریان اصلاح‌طلب دیگر در دانشگاه‌ها حضور ندارند؟ چرا افرادی که به اپوزسیون خارج از کشور می‌پیوندند از یک جریان خاص سیاسی است؟

دستیار در عین حال در انتقاد به بخشی از جریان اصولگرا گفت: جریان انقلاب به اسم اصولگرا در خیابان فحش می‌خورد در عوض فرزندان اصولگراها و آقازاده‌ها نان اصولگرایی را می‌خورند.

نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف

هویت سیاسی شما چیست؟

در ادامه حسین نقاشی در پاسخ به ادعاهای دستیار، گفت: من عضو شورای مرکزی یکی از احزاب جریان اصلاح‌طلب هستم شما چطور؟ شما خودت را تحلیلگر معرفی می‌کنی و در انتقاد به عملکرد مجلس یازدهم آن را مجلس آقازاده‌ها می‌دانی. شما عضو کدام جریان سیاسی هستید. به نظر می‌رسد خودت را عضو هیچ یک از احزاب سیاسی نمی‌دانید و می‌گویید عضو جریان انقلاب هستم این یعنی شما هویت سیاسی مشخصی ندارید.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ ما زیر شدیدترین ضربات تحریم برآمده از دولت سال ۱۳۸۴ و احمدی‌نژاد قرار گرفتیم به همین دلیل اصلاح‌طلبان پشت روحانی که ۲۰ سال رییس شورای امنیت ملی بود قرار گرفتیم چون احساس می‌کردیم او می‌تواند کشور را از زیر ضربه تحریم‌ها درآورد.

این فعال اصلاح‌طلب در ادامه با اشاره به دستاورد دولت اصلاحات برای کارگران، گفت: قانون کار در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۹ تصویب کرد اما جریان انقلابی و شورای نگهبان مقابلش ایستاد با این حال جریان سیاسی متعلق به ما آن را تصویب کرد. کارگران را چه کسانی سرکوب کردند؟ نیروی انتظامی و سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در اختیار کدام جریان سیاسی بود؟

وی در واکنش به ادعای دستیار علیه آذر منصوری، گفت: خانم منصوری از سال ۱۳۷۸ در جبهه مشارکت فعال شدند و از قرچک ورامین فعالیت حزبی خود را شروع کردند و حالا بعد از این همه سال، دبیرکل حزب شدند. بعد شما می‌گوید ایشان به خاطر عبور از زخم‌های مردم، انتخاب شدند.

نقاشی اظهار کرد: تشکل‌های دانشجویی اصولگرا از اوایل دهه ۱۳۷۰ انجمن مستقل و جنبش عدالت خواه و چند تشکل دیگر دانشجویی تشکیل شدند و سایر تشکل‌های دانشجویی را بلعیدند. امنیتی‌ترین رفتارها در دولت احمدی‌نژاد و رییسی با تشکل‌های دانشجویی مستقل شد. بودجه بیت‌المال را چرا هدر می‌دهید در حالی که همه این تشکل‌های دانشجویی همان بسیج دانشجویی هستید.

نقش جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های مختلف

اصلاح‌طلبان دهه ۱۳۷۰ با الان متفاوت هستند

در ادامه دستیار در واکنش به سخنان نقاشی گفت: شدیدترین تحریم‌ها در سال ۱۳۹۲ را مدعی شدید در حالی که ابرتحریم‌ها در سال ۱۳۸۸ شکل گرفت. زمانی که مردم درست و غلط به احمدی‌نژاد رای دادند. بالاترین و بیشترین مشارکت در آن سال رقم خورد اما این حضور پررنگ توسط اصلاح‌طلبان به نقطه ضعف سیاسی کشور تبدیل شد.

این فعال اصولگرا ادامه داد: بالاخره شماها از روحانی حمایت کردید پس عملکرد منفی و ورشکستگی صنایع و پتروشیمی‌ها را در این دوره قبول کنید و توپ را به زمین دیگری نیندازید. نگاه خاتمی در دهه ۱۳۶۰ را بررسی کنید جریان شما تندروهای آن زمان بودند. در جریان اصلاح‌طلبان آدم‌های آن دوره با اعضای فعلی این جریان سیاسی با یکدیگر تفاوت زیادی دارند.

دستیار اظهار کرد: تشکل ما در دوره ریاست جمهوری خاتمی و در دوره وزارت معین تاسیس شد اما در دولت فعلی کسی در دانشگاه‌ها به جریان اطلاح‌طلب توجهی نمی‌کند. اصلاح‌طلبان از یکجا به بعد رادیکال و تبدیل به ضد انقلاب شدند.

وی با اشاره به دبیرکلی آذر منصوری گفت: در ماجرای سال ۱۴۰۱ خانم آذر منصوری توئیتری زد که این توئیتر با پیام‌های شبکه من و تو هیچ فرقی نداشت. حرفم این است که از گسل موجود، مردم سود نمی‌کنند. مسئله من کارآمدی است اما شما در این باره حرف نمی‌زنید.

دستیار مدعی شد: در چهار دهه گذشته اصلاح‌طلبان بیشتر از اصولگراها دولت را در اختیار داشتند و حالش را بردند اما آنان از جایی از تاریخ دیگر اقبال گذشته بین مردم را از دست دادند. بعد از دولت روحانی، چند درصد دیگر مردم ریزش کردند. دولت روحانی علاوه بر اینکه نتوانست کاری کند جان و سرنوشت مردم را به بازی گرفت. واردات واکسن را در دولت او گرو گرفته شد تا اف ای تی اف امضا شود. تا اوایل دولت رییسی اف ای تی اف را نپذیرفتیم اما واکسن وارد کردیم و معیشت مردم را هم گرو نگرفتیم.

بنا بر اعلام مجری از این بخش از برنامه، نمایندگان جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب وارد تریبون آزاد شدند.

حسین نقاشی گفت: جالب است که آقای دستیار این اعتماد به نفس را دارد که درباره کارآمدی صحبت می‌کند. خروجی این مجلس که به جریان اندیشه‌ای و سیاسی ایشان مرتبط است نزدیک به صفر بوده است. مردم واقعی نه مردمی که ایشان به عنوان سوژه مطرح می‌کنند، نسبت به وضعیت رفاه و قیمت دلار و سبد خرید و تنگ شدن هر چه بیشتر سفره‌های‌شان معترض هستند.

وی ادامه داد شدیدترین تحریم‌ها را به سال ۱۳۸۸ مربوط می‌دانید پس عملکرد دولت یا پدیده هزاره سوم شما چه بود؟ حالا چالش را به گردن مردم و اعتراضات خیابانی می‌اندازید؟ انسان عاقل راه نادرست را چند بار نمی‌رود. سیستم حاکمیتی به گونه‌ای پیش می‌رود که عملا مجلس را از کار انداخته است. اگر اصلاح‌طلب در مجلس فعال شوند، شورای نگهبان که مرجع بالا دست مجلس است فورا فعال شده و جلوی تصویب قوانین غیر همسو با خودش را می‌گیرد. جریان اصولگرا تشخیص داده که جریان اصلاح‌طلب ضد انقلاب است و آنها را کنار گذاشته است.

وی تاکید کرد: تصمیم گرفتیم با نیروی نیابتی در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ شرکت نکنیم.

نقاشی تصریح کرد: پدر و مادر بنده فرهنگی هستند. خضریان و مجلس فعلی چه دستاوردی برای فقرا و کف جامعه داشتند؟

این فعال اصلاح‌طلب مدعی شد: شما مولد رانت هستید. به نظر می‌رسد شما از دهکهای بالای جامعه هستید چون نمی‌دانید که فروش نفتی که ادعا می‌کنید در دولت شما بیشتر شده چه تاثیری بر درد اقتصادی مردم داشته است.

در ادامه دستیار مدعی شد: اصلاح‌طلبان دیگر جایگاه اجتماعی ندارند به همین دلیل از انتخابات کنار کشیدند. می‌گویند ما دو نوع مردم داریم. بنده از خانواده فرهنگی هستم. مردم در سال ۱۳۸۸ احمدی‌نژاد را انتخاب کردند و همان مردم در سال ۱۳۹۲ روحانی را انتخاب کردند. اقدام موثر مجلس دهم را چرا پاسخ ندادید. نه در بدنه دولت و نه در مواضعی که داشتید یک قانون در حمایت از مردم نداشتید.

این فعال اصولگرا خاطرنشان کرد: منظور ما نوعی از کارآمدی است که در سال ۱۴۰۰ در رای مردم خودش را نشان داد. نفتی که دولت روحانی نتوانست بفروشد دولت ما فروخت.

وی گفت: اینکه یک جریان سیاسی می‌گوید انتخابات را تحریم می‌کنیم، رادیکال‌ترین موضع‌گیری است که حرف ضد انقلاب را می‌زند.

در پایان حسین نقاشی گفت: مردم را چه کسانی نا امید کردند. مردم را کسی ناامید می‌کند که حق زیست مسالمت‌آمیزشان سلب کرد. دولت و مجلس و مجموعه سیستم حاکمیتی متعلق به شما چنین شرایطی را به وجود آوردند.

این فعال اصلاح‌طلب تاکید کرد: ناکارآمدی سیستمی عامل وضع موجود است. مردم را کسانی مایوس می‌کنند که اجازه نمی‌دهند کاندیدا داشته باشند.

به گزارش ایسنا، این ویژه‌برنامه با اجرا و سردبیری امین صبحی و تهیه‌کنندگی حسین ماکنعلی تولید و به‌صورت تصویری از نرم‌افزار کاربردی ایران صدا و به صورت صوتی بر روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود.

نسخه مکتوب و آنلاین این برنامه برای دسترسی راحت‌تر مخاطبان روی خروجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و مؤسسه مطبوعاتی جام‌جم در دسترس است.

مخاطبان این ویژه برنامه انتخاباتی می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص مباحث انتخاباتی را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۰۳۵ ارسال کنند.