نماینده دوچرخه سواری سرعت ایران از مسابقات قهرمانی آسیا حذف شد
نماینده دوچرخه سواری سرعت ایران از مسابقات قهرمانی آسیا حذف شد

تنها نماینده سرعت ایران در قابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از دور مسابقات رشته کایرین حذف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دومین روز رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ که در پیست در اندونزی برگزار می شود، محمد دانشور تنها نماینده سرعت کشورمان از دور مسابقات رشته کایرین حذف شد و از راه یابی به […]

تنها نماینده سرعت ایران در قابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از دور مسابقات رشته کایرین حذف شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دومین روز رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ که در پیست در اندونزی برگزار می شود، محمد دانشور تنها نماینده سرعت کشورمان از دور مسابقات رشته کایرین حذف شد و از راه یابی به دور بعد بازماند.

همچنین در ادامه، ساجده سیاحیان در دور امتیازی اومینیوم ششم شد.