نه به اپوزیسیون نوین
نه به اپوزیسیون نوین
در پی تلاش دشمنان قسم خورده ی کشور و دین برای کوتاه کردن دست مردم از رقم زدن سرنوشت خود،حاج قاسم که بر طبق آیه ایی از کتاب خدا بین ما زنده است

نه به اپوزیسیون نوین

#نه_به_رأی !

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، در پی تلاش دشمنان قسم خورده ی کشور و دین برای کوتاه کردن دست مردم از رقم زدن سرنوشت خود،حاج قاسم که بر طبق آیه ایی از کتاب خدا بین ما زنده است و نزد خدا روزی میگیرد،در چهلمین روز از همنشین شدنش با اولیا و اوصیا،در بیان وصیت نامه ی گرانقدرش از زبان سردار قاآنی توصیه های ارزشمندی برای ما داشتند و نقش کشور و حمایت های رهبرمان در حفظ دینمان را یادآور شدند.سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آستانه ی انتخابات راهنمایی کوتاه،در عین حال جامع و کاملی برای ما ارائه داشتند،بخشی از وصیت نامه ی ایشان که پوزه ی دشمن را در تلاش برای دوری مردم از انتخابات به خاک میمالد:
“خطاب به سیاسیون کشور:
نکته ایی کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آنهایی که خود را اصلاح طلب مینامند و چه آنهایی که اصولگرا،آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموما ما در دو مقطع،خدا و قرآن و ارزش هارا فراموش میکنیم،بلکه فدا میکنیم.عزیزان، هر رقابتی باهم میکنید و هر جدلی باهم دارید،اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظره هایتان به نحوی تضعیف کننده ی دین و انقلاب بود،بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید.مرز هارا تفکیک کنید؛اگر میخواهید باهم باشید شرط باهم بودن توافق و بیان صریح حول اصول است.اصول،مطول و مفصل نیست.اصول عبارت از چند اصل مهم است:
۱-اول آنها اعتقاد عملی به ولایت فقیه است؛یعنی این که نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی،عمل کنید.کسی که در جمهوری اسلامی میخواهد مسئولیتی را احراز کند،شرط اساسی آن این است که اعتقاد حقیقی و عمل به ولایت فقیه داشته باشد. من نه میگویم ولایت تنوری و نه ولایت قانونی،هیچ یک از این دو مشکل وحدت را حل نمیکند.ولایت قانونی خاص عامه مردم اعم از مسلم و غیر مسلمان است.اما ولایت عملی مخصوص مسئولین است که میخواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند،آن هم کشور اسلامی با این همه شهید.
۲-اعتقاد حقیقی به جمهوری اسلامی و آنچه مبنای آن بوده است؛از اخلاق و ارزش ها تا مسئولیت ها،چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسلام.
۳-به کارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمتگذار به ملت،نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان هم برسند خاطره ی خان های سابق را تداعی میکنند
۴-مقابله با فساد و دوری از فساد و تجملات را شیوه خود قرار دهند.
۵-در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی،احترام به مردم و خدمت به آنها را عبادت بدانند و خود خدمتگذار واقعی،توسعه گر ارزش ها باشد،نه با توجیهات واهی ارزش هارا بایکوت کند.
مسئولین همانند پدران جامعه میبایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند نه با بی مبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آرا احساسی زودگذر،از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند.حکومت ها عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده ها هستند.اگر به اصول عمل شد آن وقت همه در مسیر رهبر و انقلاب و جمهوری اسلامی ایران هستند و یک رقابت صحیح بر پایه ی همین اصول برای انتخاب اصلح صورت میگیرد.”
بله،به درستی که بزرگی نام دشمن در مقابل عظمت دین و ایمان سلیمانی ها به رعشه خواهد افتاد.شهیدی که در نبود جسمانی اش،در راستای توصیه های رهبری مبنی بر حضور پرشور در انتخابات،به مصادیق انتخاب درست ما را سوق میدهد.

نرگس اخگری