نگاهی به ۱۳ سال فعالیت «خط ملی اعتیاد»
نگاهی به ۱۳ سال فعالیت «خط ملی اعتیاد»
در حالی بیش از ۱۳ سال از راه‌اندازی خط ملی اعتیاد در کشور می‌گذرد که این مرکز تاکنون به بیش از ۴ میلیون تماس مردمی درخصوص سوالات مختلف مربوط به اعتیاد پاسخ داده است.

در حالی بیش از ۱۳ سال از راه‌اندازی خط ملی اعتیاد در کشور می‌گذرد که این مرکز تاکنون به بیش از ۴ میلیون تماس مردمی درخصوص سوالات مختلف مربوط به اعتیاد پاسخ داده است.

به گزارش ایسنا، خط ملی اعتیاد با شماره تماس ۰۹۶۲۸ با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور، درمان اعتیاد و ارجاع به مراکز ترک و بازتوانی اعتیاد از سال ۱۳۸۸ توسط سازمان بهزیستی راه‌اندازی شد که این خط طی این مدت به ۴ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۴۳۰ تماس مردمی پاسخ داده است.

بررسی توزیع فراوانی تماس‌های موفق مرکز خط ملی اعتیاد طی ۱۳ سال گذشته (از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۴۰۰) حاکی از آن است که وضعیت تماس‌ها در هر سال متفاوت بوده است.

طی سال ۱۳۸۸ این سامانه به ۳۰۶ هزار و ۲۷ تماس موفق پاسخ داده و در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۲۵۹ هزار و ۴۳۲ تماس و ۱۴۵ هزار و ۲۶۲ تماس برقرار شده است.

بررسی وضعیت تماس‌های موفق مرکز خط ملی اعتیاد در دهه ۹۰ نیز حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۱، ۲۱۴ هزار و ۲۰۰ تماس و در سال ۱۳۹۱ نیز ۱۶۱ هزار و ۱۸۳ تماس برقرار شده است.

نگاهی به ۱۳ سال فعالیت «خط ملی اعتیاد»

فراوانی تماس‌های موفق مرکز خط ملی اعتیاد از سال ۱۳۹۳ نیز تقریبا روندی صعودی داشته است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۳، ۳۹۱ هزار و ۸۲۲ تماس، در سال ۱۳۹۴ نیز ۳۷۰ هزار و ۲۱۳ تماس، در سال ۱۳۹۵، ۳۹۰ هزار و ۴۱۷ تماس، در سال ۱۳۹۶، ۴۰۸ هزار و ۹۱۳ تماس، در سال ۱۳۹۷، ۴۴۰ هزار و ۵۶ تماس، در سال ۱۳۹۸، ۴۵۴ هزار و ۵۸۸ تماس و در سال ۱۳۹۹ که البته با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز مشاوره و مراکز درمان اعتیاد همراه بود، ۴۸۲ هزار و ۲۹۰ تماس موفق برقرار شده است.

طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به ترتیب ۴۵۴ هزار و ۷۹۶ تماس و ۴۷۳ هزار و ۲۳۱ تماس موفق با مرکز خط ملی اعتیاد برقرار شده است.

به گزارش ایسنا، خط ملی اعتیاد از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد آمادگی پاسخگویی به تماس‌گیرندگان و ارائه راهنمایی درخصوص شناسایی مواد محرک صنعتی و غیر صنعتی اعتیاد آور، معرفی مراکز مجاز ترک اعتیاد و چگونگی ترک اعتیاد و… دارد.