هفته آینده سفارت امریکا در اورشلیم را افتتاح می کنیم
هفته آینده سفارت امریکا در اورشلیم را افتتاح می کنیم

رئیس جمهور آمریکا در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا گفت: هفته آینده سفارت مان را در اورشلیم (قدس اشغالی) افتتاح می کنیم. به نقل از صداوسیما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا سخن می گفت، تاکید کرد: ما قصد نداریم وارد توافقی با ایران شویم که در آن، […]

رئیس جمهور آمریکا در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا گفت: هفته آینده سفارت مان را در اورشلیم (قدس اشغالی) افتتاح می کنیم.

به نقل از صداوسیما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در جمع طرفداران خود در ایالت ایندیانا سخن می گفت، تاکید کرد: ما قصد نداریم وارد توافقی با ایران شویم که در آن، جان کری به عنوان مذاکره کننده حاضر نمی شود که مذاکره را ترک کند. چه توافقی ؟! چه توافقی!

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: هفته آینده سفارت مان را در اورشلیم (قدس اشغالی) افتتاح می کنیم .

وی با اشاره به وعده های انتخاباتی خود گفت: هفته آینده بعد از وعده های دولت ها و روسای جمهور فراوان که هرگز آن را انجام ندادند تبلیغ کردند وعده دادند اما هرگز این کار را نکردند ما هفته آینده در نهایت سفارت امریکا را در اورشلیم (قدس اشغالی) باز می کنیم.