همایش ملی «حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شیخ شهاب الدین سهرودی»
همایش ملی «حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شیخ شهاب الدین سهرودی»
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران و دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی، همایش ملی «حکمت اشراقی در پرتو آراء و آثار شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)» را در روزهای 7 و 8 مردادماه 1398 در سهرورد، قیدار و شهر تهران برگزار می‌کند.

به گزارش واحد فرهنگی خبرگزاری صبح اقتصاد شهاب‌‌الدین یحیی سهروردی(متولد۵۴۹ق) معروف به شیخ‌ اشراق، عارف و مؤسس مکتب‌ اشراق است. او در سهرورد زنجان چشم به جهان گشود. او قبل از بلوغ شروع به تحصیل قرآن، ادبیات عربی و فارسی کرده و بعد از آن برای تکمیل تحصیلات خود در سن سیزده سالگی سهرورد را ترک کرد و عازم مراغه شد و نزد مجدالدین جیلی مشغول فراگیری حکمت، اصول‌ فقه و منطق ارسطویی گشت و با معارف سنتی زرتشتی و اندکی نیز با اعتقادات مسیحیان آشنایی پیدا کرد. او در سن بیست سالگی به اصفهان سفر کرد و محضر ظهیرالدین بیهقی(فارسی) مشغول تحصیل علم‌ منطق و افکار ابن سینا شد و کتاب بصائر عمر بن سهلان ساوی را خواند. سهروردی قبل از سی سالگی بین سال‌های ۵۷۷ – ۵۷۸ قمری اصفهان را ترک کرد و به دیار بکر رسید و بعد به آناتولی و بعد از اقامت کوتاه در آنجا به دمشق رفت و در آنجا به شهرهای بسیاری مراجعت کرد و با اساتید بسیاری ملاقات داشت و بحث حکمت‌ اشراق را با آنها مطرح می‌کرد. این حکیم متاله در سی سالگی به حران رفت و در آنجا با فخرالدین ماردینی آشنا شد و بسیاری از مطالب را از او فراگرفت. او سفر خود به توقات می‌رود و همانجا بود که کتاب حکمت‌الاشراق خود را به پایان می‌رساند و سرآغاز مکتبی نوین در فلسفه اسلامی به نام مکتب اشراق شد. او کتاب‌ها و نوشته‌های زیادی را در سفرهای خود به رشته تحریر درآورد و به جامعه علمی ایران و اسلام عرضه کرد. سرانجام صراحت گفتار این حکیم و فیلسوف فرزانه سبب شد که برخی از عالمان درباری راهی برای کنار زدن او پیدا کرده و توسط ملک ظاهر او را به زندان انداخته و در سال ۵۸۷ق در همان جا از دنیا رفت.
اخبار تکمیلی این همایش، متعاقباً در پایگاه اینترنتی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به نشانی www.anjom.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.