همتی: توضیح چند نکته را ضروری می دانم
همتی: توضیح چند نکته را ضروری می دانم
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی چند نکته ضروری را تشریح کرد.

همتی: توضیح چند نکته را ضروری می دانم

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی چند نکته ضروری را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، عبدالناصر همتی در یادداشتی آورد؛ آمار های رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلند مدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود،بطوری که  رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود،بیشتر است.افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمده ای در این رشد داشته است ، همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتا مساعد،زمینه شروع رشداقتصادی غیر نفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده است. در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیتهای پولی، رکود را تعمیق میکرد.
درتحلیل آمار متغیرهای پولی،به کاهش شدید اضافه برداشت بانکها،کنترل مؤثر سود بانکی ودربعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود. علیرغم فشار تحریمی حداکثری،پیش بین های بدبینانه از طوفان تورم و رشدافسار گسیخته نرخ ارز ، بانک مرکزی در یک سال گذشته  تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است.
در کنار تاب آوری بی نظیر ملت ایران در مقابل فشار های گوناگون آمریکا،در کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، علیرغم شرایط سخت تحریم، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت علمی بازار ، رشد صرفاً ۵ درصدی نرخ ارز دربازار آزاد ، نسبت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی، نمونه هایی از این توفیقات است.
همزمان با اقدامات انجام گرفته ، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانکها، در حال انجام است.