همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است
همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل تاکید کرد: ژنرال السیسی برنده انتخابات مصر اعلام شد. در مراسم تحلیف به ایشان گفتم: همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ژنرال السیسی برنده انتخابات […]

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل تاکید کرد: ژنرال السیسی برنده انتخابات مصر اعلام شد. در مراسم تحلیف به ایشان گفتم: همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است.

حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ژنرال السیسی برنده انتخابات مصر اعلام شد. در مراسم تحلیف به ایشان گفتم: تهران و قاهره مشترکات فراوانی دارند. همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است.  از حسنین هیکل شنیدم که مصر هرگز در جیب ریاض جای نمی گیرد. توجه به همه فرزندان مصر و اسلام خواهان ضرورت اساسی مصر است.