با کمک سازمان محیط زیست می توانیم پارک را به وضعیت مطلوب در بیاوریم
با کمک سازمان محیط زیست می توانیم پارک را به وضعیت مطلوب در بیاوریم

محمدعلی نجفی با اشاره به تفاهم شهرداری تهران با سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای پارک پردیسان، گفت: اختلاف نظرها و تعصبات دستگاهی باعث شده بود تفاهمات قبلی به نتیجه نرسد.  شهردار تهران در مراسم امضای تفاهم‌نامه احیاء و بهسازی پارک طبیعت پردیسان میان سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران گفت: این جلسه یکی […]

شهردار

محمدعلی نجفی با اشاره به تفاهم شهرداری تهران با سازمان حفاظت محیط زیست برای احیای پارک پردیسان، گفت: اختلاف نظرها و تعصبات دستگاهی باعث شده بود تفاهمات قبلی به نتیجه نرسد. 

شهردار تهران در مراسم امضای تفاهم‌نامه احیاء و بهسازی پارک طبیعت پردیسان میان سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران گفت: این جلسه یکی از نشانه‌های تعامل بین شهرداری و دولت تلقی می‌شود. در همین چند هفته گذشته موارد متعددی از همکاری‌های بین بخشی بین شهرداری و دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اولین توافقنامه رسمی که امضا می‌شود با سازمان محیط زیست است و امیدواریم یک کار زیست محیطی اساسی برای شهر تهران انجام شود.

محمدعلی نجفی افزود: هدف از این تفاهمنامه بهسازی و استفاده بهینه از پارک زیست محیطی پردیسان است. استفاده بهینه و مطلوب به مسائل زیست محیطی و علاوه بر آن فرهنگی و اجتماعی بر می‌گردد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که می‌توان از آن هم برای تفریح مردم و فرح اجتماعی استفاده کرد و هم برای دانشجویان و دانش‌آموزان و اهل تحقیق و کارهای پژوهشی بهره برد چرا که گونه‌های گیاهی و جانوری متنوعی در این پارک هست.

شهردار تهران گفت: امید داریم که با کمک سازمان محیط زیست بتوانیم پارک را به وضعیت مطلوب در بیاوریم تا شهروندان تهرانی حداکثر بهره‌وری را در چهارچوب حفظ محیط زیست و اصول علمی داشته باشند.

وی تاکید کرد: تعامل در اداره و مدیریت پارک از مدت‌ها قبل بین محیط زیست و شهرداری تهران مطرح بوده اما هیچ وقت جنبه جدی و عملی نگرفته و اختلاف نظرها و تعصبات دستگاهی باعث شده به نتیجه نرسد.

نجفی گفت: هم بخش سازمان فضای سبز شهرداری و هم شهرداری منطقه مورد حمایت و تأکید قرار می‌گیرند که در ارتباط با طرح جامع پارک اولویت قائل باشند و ظرف مدت کوتاهی این تغییرات رخ بدهد و مردم شاهد تحولی در این منطقه باشند.